| Tiyatro Kursu  | Şirket Tiyatrosu
Tiyatro Dünyası
Tiyatro Dünyası Bu Sahnede...
 
Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Yazılar  |  Haberler  |  Yazarlar  |  Tiyatro Oyunları  |  Tiyatro Grupları  |  Sanatçılar  |  Kaynak  |  Duyuru Panosu  |İstanbul Devlet Tiyatrosu

Hakkında :
Devlet Tiyatroları;

-Yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, dil ve kültürünü yükseltmek,
-Türk Sahne Sanatlarının yurtiçinde ve yurt dışında gelişmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlamak,
-Türk dilini yerleştirmek ve şive birliğini meydana getirmek,
-Temel değerler üzerinde doğru yargılara varılmasını sağlamak,
-Sanat estetik duygusunu geliştirmek amacıyla 10 Haziran 1949 tarihinde kabul edilen

5441 sayılı kanun ile kurulmuştur.

Faaliyetler

-Sezon Temsilleri
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,

İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Devlet Tiyatrosu

Müdürlüğü sanatçılarınca bulundukları illerdeki sahnelerimizde

temsil edilen repertuar oyunları ile Devlet Tiyatroları dram

sanatının yerli ve yabancı en seçkin eserlerini tiyatro

seyircileri ile buluşturmaktadır.


-Yurtiçi Turne Temsilleri
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 12 Tiyatro

Müdürlüğü, hayata geçirdikleri tiyatro yapımları ile sezon

boyunca, aylık programlar çerçevesinde, kendi bölgelerinde

bulunan illere ve birbirlerine turneler düzenlemektedirler.

Böylelikle tüm il, ilçe, kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşlara

ulaşarak tiyatroyla buluşmaları sağlanmaktadır. Tiyatro sanatının

ülkenin her noktasında sahnelenmesini sağlamak, yerleşik

sahnelerin yer almadığı noktalara turnelerle tiyatro sanatını

götürmek üzere düzenlenen yurt içi turneler

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün en önemli

faaliyetlerinden birisidir.

-Yurtdışı Turne Temsilleri
Türk sahne sanatlarının yurtdışında tanıtılmasını sağlamak, kültür köprüleri kurmak için gereken ilişkiler sağlanarak uzun vadeli kültürel işbirliği ve projelere adımlar atmak ana hedefleri ile düzenlenen yurtdışı turneler özellikle Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde Türkçe tiyatro ihtiyacını gidermektedir. Gidilen ülkelerde Türk Tiyatrosunun ve dolayısıyla Türk kültürünün tanıtımı sağlanmaktadır.-Ulusal Tiyatro Festivalleri
Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan “Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği” Devlet Tiyatroları’nın “Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunu geliştirmek” stratejik amacının gerçekleşmesinde çok önemli rolü bulunan ulusal tiyatro festivalidir.


Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Orhan Asena Tiyatro Festivali” ise bölge halkının diğer müdürlüklerce sahnelenen oyunları izleyebilme fırsatı buldukları festival, Diyarbakır’ın kültür hayatına renk katmaktadır.-Uluslararası Tiyatro Festivalleri
Tiyatro sanatının ulusal ve uluslararası platformda paylaşıldığı, farklı tiyatro görüşlerinin, edebiyatlarının ve kültürlerinin bir araya geldiği tiyatro şenlik ve festivallerini düzenlemek Devlet Tiyatrolarının en önemli faaliyetlerindendir.


Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen “Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” her yıl gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay süren tek uluslararası tiyatro festivali olma özelliği sebebiyle Türkiye için büyük önem taşımaktadır.


Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilki 2008 yılında düzenlenen “Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali” dünyada bir ilki gerçekleştirerek Türkçe tiyatro yapan ülkelerden gelen tiyatro gruplarını bir araya getirmektedir. Bu sayede tiyatro severler Türk dili çatısı altında tiyatro sanatının en güzel örneklerini izleme şansı bulmaktadırlar.

Mustafa Kemal Atatürk'ün “Küçük Hanımlar! Küçük Beyler! Hepiniz Geleceğin Birer Yıldızı, Gülü, Mutluluk Parıltısısınız” sözlerinden ilham alan, Avrupa'nın en kapsamlı çocuk festivali olan “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” çocuk oyunlarının en seçkin, en farklı ve en nitelikli örneklerini küçük sanatseverlerle buluşturmaya devam etmektedir.

Kültür ve sanat barışa katkıda bulunur ve insanları birbirine yaklaştırarak birbirlerini tanımaları için fırsat sunar. Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce organize edilen “Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali” bu anlamda dünya barışına ve bölge ülkelerinin kültürel işbirliğine katkı sağlayan önemli bir festivaldir.


-Yeni Sahnelerin Açılması
60. yaşını kutlayacak olan Devlet Tiyatroları, son yıllarda sahnesi olmayan illerde tiyatro sahneleri açarak ve düzenli turnelerle oyunlar temsil ederek tiyatro sanatının yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. “60 Yılda 60 Sahne” projesiyle yeni sahneler açmak için çalışmalarını sürdüren Devlet Tiyatroları, sadece tiyatro sahnesi değil diğer sanat kurum, kuruluş ve gruplarının da faydalanabileceği sanat mekanları oluşturarak kültürel kalkınmada da rol oynamaktadır. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van’daki müdürlüklerine ait sahnelerde verdiği temsiller, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum ve Aydın’da bulunan Devlet Tiyatrosu sahnelerine düzenlediği düzenli turneler ile Devlet Tiyatroları ülke çapında geniş bir ağ kurmuştur ve bu ağ başka illerde yeni sahnelerle genişleyecektir.


-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
- Milli Eğitim Bakanlığıyla yapmış olduğumuz protokol gereği, tiyatro bilincine katkıda bulunmak, tiyatro sanatını benimsetmek, yaygınlaştırmak ve geleceğin seyircisini yetiştirmek amacıyla, tiyatroya gitme imkânı olmayan çocukların ücretsiz oyun seyretmesi sağlanmıştır.
- Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce “Tiyatrosuz Kimse Kalmasın” ve “Liseler Arası Tiyatro Şenliği” projeleri yürütülmektedir. “Tiyatrosuz Kimse Kalmasın”; Diyarbakır’a özellikle göçle gelen halkın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik ederek kente ve topluma uyumunu gerçekleştirmek için yürütülen proje kapsamında hiç tiyatro izlememiş çocuk ve yetişkinlerin oyun izlemesi sağlanmıştır. “Liseler Arası Tiyatro Şenliği”; Diyarbakır’da yaşayan lise öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve bireysel gelişmelerine katkıda bulunmak için seçilen 10 okulda tiyatro topluluğu kurularak lise öğrencilerinin hazırladığı oyunların Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sahnesinde şenlik kapsamında temsilini içeren bir projedir.
-2006 yılından bu yana sürdürülen “Hiç Tiyatro İzlememiş Çocuk Kalmasın” kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü başta olmak üzere diğer müdürlüklerimiz tarafından bulundukları illerde öğrenim gören öğrenciler, oyunların galalarına ve genel provalarına davet edilmektedirler.
-Çocuk ve gençlerin kültür ve sanat ağırlıklı etkinliklere katılmasını teşvik edici faaliyetlerde bulunmak amacıyla, Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği çerçevesinde, Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Sanatçıları tarafından ilköğretim öğretmenlerine oyun sahneleme tekniğine ilişkin üç ay süreyle kurs verilmiştir. Kurs alan öğretmenler, bu kursun sonucunda, kendi okullarında sahneledikleri oyunların sergilendiği ve ana teması “Her Okul Bir Tiyatro” olan festivaller düzenlemiştir.
-Tiyatro Müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki okullarda eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılmış olan tiyatro çalışmalarına gereken eğitim ve teknik destek verilmektedir.
-Milli bilincin arttırılmasına destek sağlamak amacıyla milli gün ve haftalarda ilgili gün ve haftaların konusuna uygun sahne performansları hazırlanarak sunulmuştur.
-Müdürlüklerimizde sahnelenen oyunlarımızı yetiştirme yurdundan kimsesiz çocuklar, sokak çocukları ve hiç tiyatroya gitme imkânı olmayan çocukların ücretsiz oyun seyretmeleri sağlanmaktadır.
-Sezon boyunca yetişkin ve çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik sosyal, kültürel faaliyetler çerçevesinde kapalı ve açık cezaevlerinde ücretsiz oyun sergilenmiştir.
-Genel Müdürlüğümüzün atölyelerinde imal edilen kostüm, dekor ve aksesuar malzemeleri, üniversiteler, lise ve dengi okullar, ilköğretim okulları, sivil toplum örgütleri ve kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin sanatsal faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla verilmektedir.
-Genel Müdürlük olarak sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimleri, özürlüler ve 2022 Sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamındaki kişilere oyunlarımız ücretsiz olarak izlettirilmektedir.
-Üniversiteler, lise ve dengi okullar, ilköğretim okulları, sivil toplum örgütleri ve kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin sanatsal faaliyetlerini sergilemeleri amacıyla Devlet Tiyatroları Müdürlüklerine ait sahneler tahsis edilmektedir.
-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında gerçekleştirdiği ilk proje “GİTAR” adlı oyun pilot bölge olarak seçilen Ankara’da 2008-2009 tiyatro sezonu içerisinde ücretsiz olarak tiyatro seyircileri ile buluşmuştur. Bu projenin diğer bölgelerde de hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.


-AB çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler
-Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından uygulanan “Miş’li Sanatlarda Görünmeyen Eller” adlı Avrupa Birliği Projesi’ne İzmir Devlet Tiyatrosu proje ortaklığı olarak destek vermiştir. Proje kapsamında gençlere sahne arkası teknik eğitim vermek üzere eğitimci görevlendirilmesi sağlanmıştır.
-Avrupa Birliği’nce Kültür Köprüleri Programı Kapsamında Ankara İtalyan Kültür Merkezi’nce yürütülen KaleidoscopEurope Projesi bünyesinde yer alan “Don Giovanni’nin Binlerce Yüzü: Kültürlerin Kesişmesi” aktivitesinde aktivite ortağı olarak Devlet Tiyatroları bulunmaktadır. Bu aktivite çerçevesinde Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahneye koydukları “Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella” adlı oyunun galası 12 Haziran 2009 tarihinde yapıldı.


-Yeni yazarlar, yeni oyunlar kazandırılması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli görevi, Türk dram edebiyatına yeni yazarlar kazandırılması için Türk oyun yazarlarını teşvik etmek ve oyun repertuarına titizlikle incelemelerden geçirerek yeni oyunlar kazandırmaktır.


İletişim :
www.devtiyatro.gov.tr

Oyunları :

Devam Eden Oyunlar:

Profesyonel - 2009


Önceki Oyunlar:

Geçtim Ama Tiyatrodan - 2014
Sinan Süleymaniye’de - 2013
Açıl Kafam Açıl - 2012
Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını - 2012
Yağmur Durduğunda - 2012
Çirkin - 2012
Düğün Şarkısı - 2012
Ay Ecesi - 2012
Herkesin Bildiği Sırlar - 2012
Çehov Makinesi - 2012
Agamennon: Süpermarketten Döndüm ve Oğlumu Bir Temiz Dövdüm - 2012
Yaşlı Hanımın Ziyareti - 2012
Sessizlik - 2012
Inishmorelu Yüzbaşı - 2012
Çok Özel Bir Gün - 2012
Atinalı Timon - 2012
Satıcının Ölümü - 2012
Parkta Çıplak Ayak - 2012
Antigone - 2012
Zalım Mahmut - Bir Kurtlu Kıssa - 2012
Opera Komik - 2011
Sezuan'ın İyi İnsanı - 2011
Anita'nın Aşkı ya da Antigone Newyork'ta - 2011
At - 2011
Yanık - 2011
Sidikli Kasabası Müzikali - 2011
Aşkın Sıradanlığı - 2011
Kırmızı - 2011
Temiz Ev - 2010
Annemin Cesareti - 2010
Kadın Sığınağı - 2010
Herkes Sihirbaz Olacak (Çocuk Oyunu) - 2010
Baştan Çıkarma - 2010
Bedensiz Kadın - 2010
Beğendiğiniz Gibi - 2010
Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk - 2010
Vahşet Tanrısı - 2009
King Kong'un Kızları - 2009
İmparatorluk Kuranlar - 2009
İki Çarpı İki - 2009
Kredi Kartı-Vak'a aaaaa! - 2009
Lozan - 2009
Kod Adı Kongo - 2009
Fesleğen Çıkmazı - 2009
Kuzguncuk Türküsü - 2009
Kül Bellek - 2009
Ölüleri Gömün - 2009
Bavul Hikayesi - 2008
Saatleri Ayarlama Enstitüsü - 2008
Değiştirilmiş Çocuk (Çocuk Oyunu) - 2008
Bir Şubat Gecesi (Çocuk Oyunu) - 2008
Ne Dersin Azizim - 2008
Savaş İkinci Perdede Çıkacak - 2007
Kral Dairesi - 2007
Kontrabas - 2007
Inishmaan'ın Sakatı - 2006
Çok Yaşa Komedi - 2006
Uyarca - 2006
Çayhane - 2005
Bir Şehnaz Oyun - 2005
Ful Yaprakları - 2005
Leenane'in Güzellik Kraliçesi - 2003
Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü - 2003
Benerci Kendini Niçin Öldürdü - 2002
Ben Ruhi Bey Nasılım - 2001Tiyatro Kursu Başlıyor!
1 Mayıs'tan itibaren her ÇARŞAMBA Kadıköy'de!
Çalışanlara yönelik hobi sınıfı!Duyuru Panosu!Son Eklenen Tiyatro Oyunları

     Güncel Yazılar

Yazar olmak ister misiniz?
Yazar olarak tiyatrodunyasi.com ailesine katılmak, yazılarınızı yüzbinlerce tiyatroseverle paylaşmak isterseniz tiyatrodunyasi@tiyatrodunyasi.com adresine mail gönderebilirsiniz...

Mail Listemize Üye Olun

     Güncel Haberler
Tiyatro Maydanoz, Nazım’ın Kadınları ile Sahnede
Tekin Deniz: Dümbüllü kavuğunu kimseye devretmedi

Tiyatro Dünyası'nı takip Edin
 
 |  ..