| Tiyatro Kursu  | Şirket Tiyatrosu
Tiyatro Dünyası
Tiyatro Dünyası Bu Sahnede...
 
Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Yazılar  |  Haberler  |  Yazarlar  |  Tiyatro Oyunları  |  Tiyatro Grupları  |  Sanatçılar  |  Kaynak  |  Duyuru Panosu  |
Bir Yaşam Koçu Olarak Tiyatro
Savaş AykılıçBİR “YAŞAM KOÇU OLARAK “OYUNCULUK” VE TİYATRO (SANATI)
İLE “DT NEDEN KAPATILAMAZ” VEYA “DT TARTIŞMASINDAN HEPİMİZ NASIL KAZANÇLI ÇIKARIZ” ?
YA DA İKTİDARIN TİYATRO İLE İMTİHANI TEST-İ İZDİVACI !


SORU 1.) Bir oyuncuyu , bir oyunu/tiyatroyu izlemeye neden gidilir ?
a.) Ekmek gibi , su gibi , hava gibi ihtiyaç hissedildiği için.
b.) “İyilerin iyiliklerini,kötülerin kötülüklerini,çağımızın ne olup ne olmadığını anlamak için.”(SHAKESPARE-HAMLET)
c.) Oyuncuya yakın (özdeşleşme) ya da uzak(sorgulama) açıdan bakarak duygularımızı ve düşüncelerimizi daha iyi bir dünya için yeniden akort etmek için.
d.) Ağlayarak,gülerek,şaşırarak,düşünerek,acıyarak,üstten ve dışarıdan bakarak,içten ve özdeşleşerek,yadırgayarak ve yargılayarak,sorgulayarak ve soruşturarak,yüzleşerek ve hesaplaşarak,eğlenerek ve alay ederek,iyileri ve iyilikleri alkışlayarak,kötülüğü ve kötüleri yuhlayarak,güzellikleri ve erdemleri takdir ederek,insanlık değerlerini yeniden kutsayarak kutlamak,yaşarken yaşamayan duygu ve düşünceleri temizlemek ve bu anlamda “yeniden dirilmek” ve” yaşamaya başlamak”, günlük hayatın trafiğinden- streslerinden –koşturmasından ihmal ettiğimiz kendimizle ve hayatla “gerçek” bir ilişki kurmak,yeniden “gerçekten” yaşamaya başlamak,kapalı gözlerimizi açmaya,donmuş katılaşmış duygularımızı çözmeye ve yumuşatmaya,çatışmalara krizlere bir denge bir çözüm bulmaya,(Yun) dramaya ; (Türkçe) “canlandırma “ üzerinden gerçekten “canlanmaya” ; “yaşamaya”…
e.) Hepsi.

SORU 2.) Tiyatro sanatı eğer bir “yaşam koçu” olarak nitelendirilebilirse ; bu “yaşam koçluğunu” nasıl gerçekleştirir ?
a.) “Olmayana ergi metoduyla” seyirciye bir yaşam reçetesi vermek yerine “yaşamı engelleyen ve yok eden” bir yanlışlıklar,eksiklikler,fazlalıklar,aksaklıklar,engeller listesi vererek ; yaşam-canlılık-(dirimsellik)-hayat düşmanlarını teşhis ve teşhir ederek.
b.) Yaşamımız boyunca dönem dönem , önem ve öncelik sırası değişen ; aşk , adalet , çatışma (savaş) , ölüm , ölümsüzlük , tarih , öç , idealizm , kin , özgürlük vb. konuları işlerken düşünce,eylem ve seçimlerimizin sonuçlarını doğrudan ya da dolaylı ya da tersinden göstererek hep canlıdan-yaşamda n ve hayattan yana tavır alarak ; yıkım üzerinden yapımı , ölüm üzerinden yaşamı , parçalanma üzerinden birleşmeyi , yokoluş üzerinden varoluşu anlatarak ve işleyerek.
c.) Oyun Kahramanlarımızın onu ya da bunu seçerek , onu ya da bunu eyleyerek kendisi ve çevresi için yol açtığı acılar veya eğlenceler üzerinden (komedya ve tragetya) , bireyin aldığı kararların sorumluluklarını ve bedellerini göstererek bir kıssa, bir ibret,bir hayat dersi çıkartarak.(Edeb-i mektep,bina-i hikmet,taklid-i tasvir-i hakikat)!
d.) Her türlü ölümseverliğin ve ölü tapıcılığının karşısında o daima hayatı , yaşamı , canı ve canlılığı savunarak.
e.) Hepsi.

SORU 3.) DT niçin kapatılamaz , özelleştirilemez,devredilemez vb. ?
a.) Tiyatroyu halka (seyirciye) iletmede en kaliteli , en yaygın , en ulaşılabilir ve en ekomomik yoldan ulaştıran bir devlet organizasyonu (kurumu) olduğu için.
b.) Gerçek gücü maddiyattan (bütçesinden, “cari hesaplarından”, binalardan vb.) değil ; manevi güç ve birikiminden (Tarihinden , Eğitiminden , Yeteneklerinden , Değerlerinden , Felsefesinden , Ustalığından , Türk ve Dünya Tiyatrosu üzerindeki yeri ve öneminden vb.) aldığı için.
c.) Ülkemizin en önemli Silahsız Kuvvetleri ; Kültür –Sanat ve Tiyatronun kurulması , kurumlaşması ve yaygınlaşması konusundaki eşsiz misyonu ve değeri için.
d.) Zaten mevcud yasalarca kapatılmasının , özelleştirilmesinin , devredilmesinin vb. mümkün olmaması , yasaların bu değişikliklere cevaz verir hale getirildiğinde ise sözkonusu değişikliklerin yapılmasının bir tiyatro ve gelecek cinayeti olması , ayrıca yukarıda (b maddesi) zikredilen değer ve anlamlar itibarı ile DT’den boşalacak yere bir başka organizasyonun (örneğin şehir tiyatroları veya özel tiyatrolar) ikame edilmesinin sakıncaları,yanlışlığı ve gereksizliğinin apaçık ortada durması.
e.) Hepsi.

SORU 4.) DT’nin “öldürülmesi”,”bir cinayete kurban edilmesi” , “ölüme mahkum edilmesi” , “çalışamaz hale getirilmesi” vb. yerine ; “zaten kronikleşmiş olan kurum içi çalışanlarca da tam elli yıldır değiştirilmesi için mücadele verilen “DT Yasa ve Tüzüğünün” TBMM’de düzeltilerek ve yenilenerek çıkarılması halinde DT küçültülmek yerine daha da yaygınlaştırılarak güçlendirilmesi,büyütülmesi ve yenilenmesi halinde kimler kazançlı çıkar ?
a.) Sadece büyük kentler ve toplam 13 bölge değil 81 ilimiz ve yüzlerce ilçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımız ; seyircilerimiz. (Maddi ve sözde payına düşen milli gelirden zırnık alamayan yurttaşlarımız hiç olmazsa devletin kültür sanat ve tiyatroya ayırdığı ödenekten payını eşit olarak alabilir belki böylece.)
b.) Türkiye ekonomisini dünyada 26.sıradan alarak 16.sıraya getiren iktidarın yaptıklarının kazanç hanesi ; hükümet.
c.) Şehir Tiyatroları , Özel Tiyatroları vb. ile ülkemizdeki bütün bir tiyatro dünyası,tiyatro ile bağlantılı sinema , dizi , seslendirme , edebiyat vb. ; kısaca Türk Tiyatrosu Kültürü ve Sanatı.
d.) Oyun yazarları , genç (ve çoğu “boş-luk-ta) mezun oyuncularımız , tiyatrocularımız vb.
e.) Hepsi.

Kritik soru : DT tartışmalarında taraflardan “birimiz” mi kazanmalı yoksa ortak değer-anlam ve kazançlarda “hepimiz” mi ?
Mevcud “pastayı” “biz de yiyelim” , “başkalarına da yedirelim”,”kadroları şehir tiyatrolarına , diğer yapım bütçelerini de özel tiyatrolara devredelim” diyerek pasta savaşına girerek Şarlo gibi komik olmaktansa ; gelin bütün tiyatrocu meslek örgütleri,tiyatrocular ve yöneticiler birlik olarak önce “bu pastayı”(devletin kültür sanat ve tiyatroya ayırdığı payı diğer ülkelerle karşılaştırarak) büyütelim ve sonra da hakça paylaştıralım.
Yeni bin yılda eşeğe yüküyle altın vursan eşek yine eşektir ! Kültür sanat ve tiyatro ile doğan , büyüyen , eğitilen yeni kuşaklar kendi yazgılarına da ülkelerinin yazgılarına da daha çok sahip çıkan “manevi değerleri yüksek” nesiller yetiştirme şansımızı iyi kullanalım.
Zira tiyatro sanatı aynı zamanda bir felsefe,mantık,hitabet,edebiyat,güzel sanatlar bireşimi ve sentezi , ahlak-moralite-demokrasi-insan hakları-birey ve yurttaş hakları vb değer ve anlamların canlı ve güncel tartışıldığı ve estetize edildiği bir er meydanıdır.
Binlerce yıllık devlet-birey ilişkisinde zaman zaman kırılmalar , ayrışmalar , anlaşmazlıklar , kesintiler yaşansa da kazanan eninde sonunda hep gerçek , hep kültür ve sanat , hep insan , hep uygarlık ve hep bunların tümü olan tiyatro olmuştur ve olacaktır.

Savaş Aykılıç

Yazarın Tüm Yazıları


Paylaş      
Yorumlar

Bu Oyun Hakkındaki Görüşlerinizi Paylaşın !

İsim
Mail  (Yayınlanmayacak)
Yorum
Güvenlik Kodu= 613
Lütfen bu kodu yandaki kutuya yazınız
 

    Son Eklenen Yazılar     En Çok Okunan Güncel Yazılar
27 MART… UMUDUNU ARAYAN BİR GÜN (Ahmet Yapar)
YOKLAMA LİSTESİ (Skeç)
  Tüm Tiyatro Yazıları

  Bu Tarihte Yayınlanan Diğer Yazılar
  Bu yazının yayınlandığı tarihte gündemdeki diğer yazılar aşağıda listelenmiştir...

 • On Yıl Dalgalanan Kabare Bayrağı (Ali Erdoğan) - 4/27/2011
 • Tek Piyano Eşliğinde Müzikli Drama: Wolfgang ve Lorenzo (Üstün Akmen) - 4/25/2011
 • Anılarımdan Osman Hamdi Bey'e Uzun İnce Bir Yolda (Can Murat Yaşar Şengel) - 4/25/2011
 • Çanak Çömleklerin Elden Çıkarılması, Satılması: Buluşma Yeri (Üstün Akmen) - 4/25/2011
 • Sümeyye Erdoğan'a Açık Mektup (Tuncer Cücenoğlu) - 4/25/2011
 • İstanbul Yeni Tiyatro’da Son Perde! (İhsan Ata) - 4/25/2011
 • Başı ve Dili Bağlı Tiyatro (Melih Anık) - 4/24/2011
 • Celile Toyon'u yeniden alkışlayabilmek onuru: Leyla'nın Evi (Üstün Akmen) - 4/24/2011
 • 75. Yılda Kafka'nın -Dava'sı- Rejisör Erhan Gökgücü İmzasını Taşıyor (Füsun Balkaya) - 4/24/2011
 • Devlet Tiyatroları'nın Kapatılmasına İlişkin İçimden Geçenler.. (Ayşın Acı) - 4/24/2011
 • Bir Yaşam Koçu Olarak Tiyatro (Savaş Aykılıç) - 4/24/2011
 • DT Kapatılsın mı ya da Ne? (Kaan Erkam) - 4/20/2011
 • 15.Afife Jale Ödül Töreni'nin Ardından... (Yurdagül Yurtseven) - 4/20/2011
 • -Şişman Domuz- Zayıflatıyor! (İlkay Sevgi) - 4/20/2011
 • Dotmarsta'dan Son derece Ciddi Bir Yetişkin Oyunu: Punk Rock (Üstün Akmen) - 4/11/2011
 • Kadının iktidar Hırsı: Gayri Resmi Hürrem (Metin Boran) - 4/11/2011
 • Düğün: Kızlar mutfağa! (Dündar İncesu) - 4/11/2011
 • Çatışmalar - Kocaeli Şehir Tiyatrosu (Alaattin Emrah Özdilek) - 4/11/2011
 • Tehlikeli İlişkiler (Zeynet Öztunca) - 4/11/2011
 • ÇIĞ-lık (Yurdagül Yurtseven) - 4/11/2011
 • Gidenlerin Ardından (Çanakkale Oyunu) (Arif Koçinalı) - 4/9/2011
 • Oyun Atölyesi 11 Yaşında! - Macbeth, Karanlık Bir Komedi! (İhsan Ata) - 4/9/2011
 • Oyun yazarlığının 40. yılında Tuncer Cücenoğlu'yla söyleşi (İhsan Ata) - 4/8/2011
 • Lefke'de Kahve Sohbeti (Hakan Yozcu) - 4/8/2011
 • Tiyatro 0.2'de Gene Bir Philip Ridley: Kâinatın En Hızlı Saati (Melih Anık) - 4/7/2011
 • (Bilsak'lı) Halide Eşber'in Yazıp Oynadığı -Son Yarım Saat-i Kaçırmayın (Savaş Aykılıç) - 4/7/2011
 • Hüznün Yarısı Cebindeydi (Mehmet Serhat'a...) (Pınar Çekirge) - 4/7/2011
 • Tam Ödüllük Mükemmel Kolektif Bir Çalışma: Kutlama (Üstün Akmen) - 4/7/2011
 • Arzunun Onda Dokuzu - İstanbul Şehir Tiyatroları (Gülin Dede Tekin) - 4/4/2011
 • Acayip Bir Oyun / Müjdat Gezen Tiyatrosu (Alaattin Emrah Özdilek) - 4/4/2011
 • Araştıran ve Soran Bir Şaman : Beklan Algan (Melih Anık) - 4/4/2011
 • Godot'yu Beklerken - Tiyatro Kırmızı (Dündar İncesu) - 4/4/2011
 • Zaman Çabuk Geçiyor (Arda Aydın) - 3/14/2011
 • GECE Tarlabaşı Bulvarından Meydana Çıkmak - Maya Sahnesi (Melih Anık) - 3/13/2011
 • Adsız Zaman ve Diyarlara Sürükleyen Bir Aktördü O - Ersin Umulu (Pınar Çekirge) - 3/13/2011
 • Bir Sahne Amiri'nin Vicdan Azabı (Savaş Aykılıç) - 3/13/2011
 • Zeliha Berksoy'dan, Tam Anlamıyla Bir -Butik- Oyun: İsmene (Üstün Akmen) - 3/10/2011
 • Pinter'siz Bir Doğum Günü Partisi, İstanbul Şehir Tiyatroları (Gülin Dede Tekin) - 3/10/2011
 • Mütevazılık, Özveri, Mutluluk, Kesişmeler, Uyarlama, Virtuozite ve Bir Büyük İkramiye (Can Murat Yaşar Şengel) - 3/6/2011
 • Okunacak En Büyük Kitap İnsandır (Yurdagül Yurtseven) - 3/6/2011
 • -Renkli- Bir OTOBÜS ( Sevilay Saral) – Tiyatro Boğaziçi (Melih Anık) - 3/6/2011


 • Tiyatro Kursu Başlıyor!
  1 Mayıs'tan itibaren her ÇARŞAMBA Kadıköy'de!
  Çalışanlara yönelik hobi sınıfı!  Duyuru Panosu!  Son Eklenen Tiyatro Oyunları

       Güncel Yazılar

  Yazar olmak ister misiniz?
  Yazar olarak tiyatrodunyasi.com ailesine katılmak, yazılarınızı yüzbinlerce tiyatroseverle paylaşmak isterseniz tiyatrodunyasi@tiyatrodunyasi.com adresine mail gönderebilirsiniz...

  Mail Listemize Üye Olun

       Güncel Haberler
  Tiyatro Maydanoz, Nazım’ın Kadınları ile Sahnede
  Tekin Deniz: Dümbüllü kavuğunu kimseye devretmedi

  Tiyatro Dünyası'nı takip Edin
   
   |  ..