| Tiyatro Kursu  | Şirket Tiyatrosu
Tiyatro Dünyası
Tiyatro Dünyası Bu Sahnede...
 
Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Yazılar  |  Haberler  |  Yazarlar  |  Tiyatro Oyunları  |  Tiyatro Grupları  |  Sanatçılar  |  Kaynak  |  Duyuru Panosu  |
Çanakkale Geçilmez
Piyes 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

      (1.SAHNE (SEVKİYAT)

 

(Perde açılır. Sahnenin bir tarafında davulcu vardır. Davulun tokmağı havada beklerken bir marş çalınır. )

 
DAVULCU : Ey ahali! Ecdad yadigarı vatanımıza saldıranlara haddini bildirmek için... Devlet için, vatan için, millet için; teninde canı, kalbinde imanı, dizinde dermanı bulunan herkes, bugün öğlen vakti Çarşı Caminin avlusunda toplansın. (Davul) Sevkiyat vaaaaar!... (Davul) Duyduk duymadık demeyin. (Davul) Küffar üstüne mukaddes cihad ilan edilmiştir. (Davulcu bağıra çağıra sahneden çıkar.)

İHTİY AR : Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlarda idik. Mukaddes cihad dediler,Galiçya 'ya çağırdılar. Süveyş'te, Sina'da vuruştuk. Allahüekber dağlarında karlara gömüldük.(Duraklar) Şimdi de Çanakkale diyorlar. (Kükrer) Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. inanan insan ihtiyarlamaz. Kolum Sina çölünde kaldı. Canım Çanakkale sırtlarında kalsa çok mu? (Mahsun) Kabul etmediler. (Dirilir) Yerime oğlum gidecek, benden kalan boşluğu Salih'im dolduracak. (Asker elbiseli dört genç sahneye girer. Biri Salih'tir..)

İHTİYAR            .: (Gençlere bakarak) - Hepiniz mi?                                                                   .

BiR AGIZDAN: - Hepimiz!

İHTİY AR : - Çanakkale'ye mi?

BİR AGIZDAN: - Çanakkale'ye!

İHTİY AR : (Salih'in karşısına doğru yürür)-Gelemediğim için üzgünüm oğlum,Salihim.

SALİ H               : -Gavura biz yeteriz baba...

BiR AGIZDAN : - Biz yeteriz!                               .

iHTİY AR :(Heybetli)- Yerimi dolduracaksın Salih! ....

SALİH                 :-Benden sonra da oğlum,baba...

BİR AGIZDAN :-Oğullarımız...

İHTİY AR           :-Sonra da torunlarımız!

BİR AGIZDAN:-Sonra da torunlarımız...

İHTİYAR            :-Düşmana mezar olacak toprağımız.'                                 .

SALIH                 :-Hiç meraklanma baba,mevzileri boş bırakmayacağız.Sen müsterih ol.

İHTİYAR :-(Salih'e sarılır)-A1lah yardımcın olsun.(Ayrılır)Benim için de kurşun sık gavura.(İç çekerek) Anan da sağ olup görseydi yiğidini...Git artık gecikme.(kucaklaşırlar)

SALİH                 :(Elini öper)-Hakkını helal et baba.

İHTİY AR :(Ağlamaklı)-Helal olsun. Hepinize uğurlar olsun.Gavuru def etmeden dönmeyin.Bundan sonra köyünüz yok,eviniz yok,aileniz yok.Herşeyinizle cephenin malısınız.(Ağlar)Uğurlar ola!

2.SAHNE (EŞLERİN VEDALAŞMASI)

ASKER-GELİN DiY ALOGU (Rüstem veya Memiş)

 

EMiNE: Ne var ne yok Bey?

MEMiŞ:(Yalandan söylediği belli olacak şekilde durgundur.) İyilik,iyilik hanım.

EMİNE:Ne oldu Bey? Sende bir hal var. söyle hele, ne oldu?

MEMİŞ:Ağlamayacağına,üzülmeyeceğine söz verirsen anlatayım.

EMİNE:(telaşlıdır.)Ne oldu Bey?Yoksa,yoksa kötü bir şey mi oldu?(Memiş sessizdir.Emine,onun kolunu tutar. )Söz,ağlamayacağım,çabuk söyle!

MEMİş:Düşmanlar... .Düşmanlarımız.. .Boğazımıza sarılmaya Çanakkale 'ye geliyorlar.Vatan,evlatlarından yardım bekliyor.

EMiNE:Öyle mi? Çok mu görmüşler mut1uluğumuzu?(Emine boynunu büker,hafifçe ağlar,gözyaşını siler.) MEMİş:Hani ağlamayacaktın,söz vermiştin?

EMiNE:Ağlamıyorum ki.. ..Ne zaman gidecekmişsiniz?

MEMİŞ: Hemen.

EMİNE:(Üzgündür )Allah,size güç versin Mehmed'im!

MEMiŞ:Elveda Eminem! Bu sevda ,başka sevda.Yurt aşkı derler buna............. (Duraklar) Olur da Çanakkale'den

sağ dönemezsem,bebeğim beni sorduğunda her şeyi anlat ona:Dün deden,yurt yolunda şehit olmuştu:baban da aynı şerefli yolda şehit oldu,de.Ona vatan sevgisinin büyüklüğünü anlat.. .Anlat ki ileride o da vatanı,bay-

rağı için ölmeyi göze alabilsin.Her şeyden yüce tutabilsin vatanı.

EMİNE:Sağ salim döneceksin inşallah!

MEMİş:Benim gitme vaktim geldi.Hadi Allah'a emanet ol!

EMİNE:Dur gitme,az bekle.(Çıkar,hemen elinde küçük bir mendille gelir. Mendili Memiş"e uzatır.) MEMİŞ:Nedir bu?(Mendil çıkınını açar.Mendilin içinde küçük bir de bayrak da vardır.)

EMİNE:Bu mendil,benim namusumun ve sana bağlılığımın sembolü..(Bayrağı gösterir.) Bu bayrak yüce mil­letimizin,bağımsızlığımızın sembolü..Bunu düşman ayakları altında çiğnetme... ..Beni ve çocuğumuzu merak etme..Biz sabırla senin zaferle ve sağ salim köye dönmeni bekleyeceğiz.(Duygulanır)Haydi git,git artık..Bir an önce vatanın imdadına yetiş. Yolun açık olsun.

MEMİŞ:Allah senden razı olsun Hanım! Vatan, böyle analar ve kendine sadık evlatlar ister.Hoşçakal Hanım, Allah'a emanet ol! (Çıkarlar,perde kapanır.)

 

                                           3.SAHNE (MUHAREBE-CEPHE)

(Cephede beş kişi. Durmuş, bir kenarda dalgın düşünmekte. Rüstem ayrı bir köşede mektup okumakta. Salih Çavuş nöbette. Deli Ali ile Memiş, karşılıklı bağdaş kurmuş, konuşmaktadır. Deli Ali'nin sol gözü sarılıdır. Efektten top tüfek sesleri gelir.) .

 

MEMİŞ             : (Deli Ali'ye) - Gözün ağrıyor mu hala?

DELİ ALi : (Eli kalbinde) - Gözüm ağrısa ne ki,asıl yüreğim ağrıyor.Düşmanın Çanakkale'yi geçmesi ihtimalini düşündükçe, boğulur gibi oluyorum.

MEMiş             : - Hangimiz olmuyoruz ki? Gözünü merak etme, iyileşirsin inşallah.

DELi ALİ : (Umursamaz) -  Çift gözle arkaya bakmaktansa, tek gözle ileriye bakmak iyidir demişler. Küffar donanmasının yok olduğunu bir kere göreyim, diğer gözümü de vermeğe razıyım.

MEMiş              : (Hüzünlü) - Yapma bre deli! Ulvi duygularınla eritme beni.

DURMUŞ                : (Memiş'e) - Bizim deli doğru söyler be Memiş. Vatan uğruna değil bir göz, hepimiz can

vermeye geldik. Yeter ki vatan sağ olsun. Hem öyle kolay kolay vermeyiz bu toprakları. Bizi çiğnemeden bir adım öteye gidemezler. Alt cephede, Mustafa Kemal'in cephesinde çok zaiyatlar verdirilmiştir gavura.

(Patlama sesi)                                                                                            e

SALİH ÇAVUŞ:(Ufka bakarak) - Kefereler yine gülle yağmurunu hızlandırdı.Kim bilir kaç babayiğit şehit

oluyor her güllenin cehennem ateşinde.                                                                                                                                                                                    .

DELİ ALi             : Bizim çavuş yine kitap gibi laf döşemekte. Fena mı Çavuşum? Ateş çemberinden cennete

yol açılıyor. Biz tıkandık kaldık şuracıkta.

SALiH ÇAVUŞ: - Sen sus delilerin delisi! Sana kalsa gülleye karşı çakıyla yürürsün.

DELi ALi             : - Çakıyla değil çavuşum, yürekle, (sarılı gözüne elini sürer) gavurun şarapneli gözüme

değdi. Ama yüreğim sapasağlam hamdolsun. Fakat, şu beklemek yok mu? Yarasız öldürecek beni.

MEMİŞ              : - Öyle deme bre deli, gözcülük vazifesindeyiz.

DELİ ALİ            : - Boşversene. İşe yaramayız diye geri hizmete attılar bizi.Anzak çıkartmasında delilik

etmişim. Kumandanın emrinden önce süngüye davranmışım. Yahu ne yapacaktım? Zebellah gibi Üç Anzak tepeme dikilince, buyur aslanım, hoş sefa geldiniz mi diyecektim? Sardım kurşunu, bastım süngüyü (ayağa fırlar tüfeğine sarılır) Ben mi çağırdım sizi bre! diye bağırmışım. Dünyanın öbür ucundan vatanıma kast

etmeye gelmek var mı ha! ...

MEMİş                : (Pantolonundan çeker) - Çöm hele, çöm hadi, heyecanlanma.

DELİ ALİ                  : - Heyecanlanmamak ne mümkün yahu! Bak, Anafartalar'da Conkbayırında, Mustafa

Kemal'in kumandasındaki neferlere bak! Nasıl da vuruşuyorlar, göğüs göğüse? Harp diye buna derim ben. Bir de bize bak. Sıkışıp kaldık burada gözcülük yapacağız diye. Keşke Mustafa Kemal'in cephesinde olsaydım. Burada beklemek öldürüyor beni.

RÜSTEM            : (Mektuptan başını kaldırır.) - Heey! Sessiz olun yahu, bayramda mısınız Memiş?

Kardaşlık, çek şu delinin ipini, salma üstüme.

SALİH ÇA VUŞ : (Kalkar, yanlarına gider, çöker.) - Şehitlik istediğini biliyorum. Fakat cesedin kimsenin işine yaramaz. Yaşadıkça savaşabilirsin.(Bakınır)Suyu olan var mı?

MEMİŞ                   :  Kaç haftadır kavrulmuş süpürge tohumu yiyerek savaşıyoruz.

DELİ  ALi       : - Ben aç karnıma savaşmaya hazırım şikayet ettiğin şeye bak

                                                             

MEMİŞ: Şikayet etmiyorum da fena susatıyor.Suyumuz da kalmadı.Sözüm ona Mehmet Onbaşı su getirecek.Bir saat oldu gideli,hala dönmedi.(Matarasını çavuşa verir.)Buyur Çavuşum,dudaklarını ıslatır hiç değilse.

SALİH ÇAVUŞ: Ver bakalım

DURMUŞ:Tüfeğini doldurur.) Bir gelen vaar!(silaha davranırlar.)Durun! Bizim Mehmet Onbaşı geliyor.

MEHMET ONBAŞI:(Sahneye girer,yanında yaralı bir İngiliz subayı vardır.Kolunu omuzundan geçirmiş,sürüklemektedir.) Herif, fena yaralanmış,inleyip duruyordu.

SALİH ÇAVUŞ:(Suyu dudaklarına götürmüşken çeker,Mehmet Onbaşı’ya uzatır.)Al,içir şunu,belki biraz kendine gelir.

MEMİŞ: Al başına bir daha! Bari su buldun mu?

MEHMET ONBAŞI:Ne gezer.(İngiliz’i yere uzatır.)Herifi o halde bulmamla sırtladım susyu muyu unuttum.

DELİ ALİ: Hey büyük Allah’ım! Bir de bana deli derler.Şu Onbaşının yaptığına bakın dostlar! Su yerine bir başbelası getirdi.

MEHMET ONBAŞI:Mızlanma bre deli!Gönlümüz elvermedi işte.(Matarayı İngiliz’in ağzuna dayar)İç lan, iç son suyumuzu!

DELİ ALİ: Oldu olacak bir de ziyafet çek bari!

MEHMET ONBAŞI:Öyle ya, doğru söylersin,belki karnı das açtır garibin.

DELİ ALİ: Hoppalaaaa!Bir de kuştüyü yatak serelim altına; belki uykusuzdur.Yahu biz mi davet ettik; buyur aslanım memleketimizi al diye?...Basın kurşunu gitsin!

SALİH ÇAVUŞ:(Geri çekilir,Deli Ali’ye İngiliz’i göstererek)Gel yap dediğini,hadi sık bir kurşun beyinciğine gebert!Hadi durma!Gözünün intikamını da almış olursun böylece

DELİ ALİ:(Tüfeğini İngiliz’in kafasına doğrultur.İngiliz korkuyla büzülür,dehşetle bakar.)Geberteceğim seni!Niye geldin lan?Niye ha?

İNGİLİZ .(Korkarak) No,no,no !

DELİ ALİ:(Tüfeğini indirir) Yapamam…Göz göre göre yardıma muhtaç birini vuramam.(Kızgın)Onlar yapıyor ama…Ben niye yapamıyorum?

SALİH ÇAVUŞ:(sırtını sıvazlar) Sen Türk oğlu Türk’sün be koçum!Yemez,yedirir:içmez,içirirsin.(Duraklar)

Yapamayacağını biliyordum.(Onbaşıya)Bir kere de ben gideceğim suya…İnşallah,bir yaralı İngiliz de benim yoluma çıkmaz!(Gülümser)Kumanda sende Mehmet Onbaşı.

DELİ ALİ :Bırak da ben gideyim Çavuşum…Belki şehitliğe bir yol bulurum.Göz açıp kapayana kadar dönerim.

RÜSTEM:(Mektubu aceleyle cebine sokup gelir.)Sıra bande,bu iş benim çavuşum…Hadi izin ver de ben gideyim!

SALİH ÇAVUŞ:Oturun oturduğunuz yerde,gözcülüğünüzü doğru dürüst yapın yeter! Ben,gideceğim.Verin mataralarınızı! (Mataraları toplar,çıkarken dönüp hepsine bakarak:)Hakkınızı helâl edin.

BİR AĞIZDAN:Helâl olsun! (Çavuş çıkar)

DELİ ALİ: Kafese tıkılmış kuş gibiyim.

DURMUŞ :(Gülerek) Kartal gibi.

DELİ ALİ :Şakanın sırası değil, kafam kaynıyor.

MEHMET ONBAŞI:Deliliğindendir.(Arkadaşlarına dönerek)Bağlayın şu deliyi de rahat edelim.(Silah sesleri

artar.)

DURMUŞ:(Elini gözüne siper eder.dürbünle bakar.) Bir şeyler oluyor aşağılarda.Allah bre! Buve zırhlısı batıyor!

DELİ ALİ:(Yanına fırlar) Dünya gözüyle bir kere göreyim..(Dürbünü alır,bakar..Seyirciye dönerek)Düşman zırhlısının battığını gördüm ya, öbür gözümü kaybetsem de gam yemem.

MEHMET ONBAŞI: (Gidip bakar)Batan yalnız Buve değil arkadaşlar!Haçlı dünyasının emelleri de batıyor.

MEMİŞ:Ve Haçlı emellerinin battığı yerde bayrağımız yeniden doğuyor.Hasta Adam,soluk almaya başladı.

Osmanoğlu yeniden diriliyor.

DURMUŞ:Şu gemi Queen Elizabeth değil mi? Bu koca demir yığını kaçıyor galiba.

DELİ ALİ:Hah haaa!Tam yol tornistan etti.Gidinin kâfiri geldiğinden beter dönüyor.

MEMİŞ:(Onbaşıya) Şimdi kazandık mı biz bu cengi?

MEHMET ONBAŞI:Eli kulağındadır.(Yaralı İngiliz,sürünerek Memiş’in unuttuğu tüfeği alır,üstüste tetiğe basar,önce onbaşı vurulur.)

MEHMET ONBAŞI:Yandım Allah’ım!(düşer)

                                                                     

RÜSTEM:Aman Allah’ım!(düşer)

DELİ ALİ:(İngiliz’i vurur) Kahpeee! İnsanlığı öldürdün.

MEMİŞ: Alçaaak!

RÜSTEM:Çanakkale’yi geçemeyecekler,geçirtmeyeceğiz.

(Düşer,tüfeğine sımsıkı sarılır,kalır) (Müzik verilir)

(Sahneye Salih Çavuş girer,Elinde su dolu mataralar vardır.Manzarayı görünce çarpılır.Mataralar elinden düşer.)

SALİH ÇAVUŞ:Alah’ım!...(Mehmet Onbaşı’ya gider,nabzını tutar..) Ölmüş,şehit olmuş….(Sonra ümitle Rüstem’in yanına gider,nabzını tutar..sevinçle)Yaşıyor!

RÜSTEM:(Gözlerini açar,gülümsemeye çalışır)Sen misin Salih Çavuş’um?

SALİH ÇAVUŞ:Benim kardeşlik,bak,benim…..Su getirdim sana….Nereden aldım suyu biliyor musun?Mus-

tafa Kemal’in mevzisinden,onun neferlerinden aldım.

RÜSTEM:Onbaşının getirdiği İngiliz bitirdi bizi…Bundan sonra suya ihtiyacım yok…Şehadet şerbetiyle hararetim dinmekte.

SALİH ÇAVUŞ: (Hafifçe sarsar)Ölmek yok ha! Cenkten kaçmak yok ha! Bu cehennem gibi yerden Cennet’e

uçmak yok ha!Darılırım bak sonra.

RÜSTEM:Kaçmak değil,göçmektir bu Salih Çavuş’um….Sağ dönersen köye,… oğlumu….o maviş gözlü ufaklığımı…benim yerime öp olur mu?

SALİH ÇAVUŞ:Olur

RÜSTEM ONBAŞI:Şehit olduğumu söyle ona..(Birden kolunu kavrar.)Vasiyetimdir Salih Çavuş’um,düşma-

nı Çanakkale’den kov….İngiliz kahpeliğine tosladık.Onları burdan öteye geçirme..Hadi söz ver!

SALİH ÇAVUŞ:(Gözlerini silerek)Söz sana,sözlerin en hası sana…Oğlunu göreceğim..Öpeceğim de.Ama

Çanakkale’yi birlikte savunacağız.Bu işte bizi yalnız bırakamazsın….Anladın mı kardeşlik? Köye beraber döneceğiz……Ölmek kolay,şehitlik hepten kolay…Kolayına kaçma…Bir kahpe kurşuna teslim olma.Boşuna mı sana Zaloğlu Rüstem demişiz?Tüfeğini bırakırsan namertsin be!

(Rüstem’in başı hafifçe yana düşer,ölür.)

SALİH ÇAVUŞ:(Hafifçe sarsar)Ölmek yok ha!Cenkten kaçmak yok ha!Sana söylüyorum Zaloğlu Rüstem,gülsene kardeşlik!..Baksana Buve battı,Queen Elizabeth kaçıyor.Zafere yürüyoruz..Baksana ha!(Rüstem’e bakar,öldüğünü anlar,başını göğsüne çeker,kucaklar,ağlar…..)Şehidim,vatanım,her şeyim…..

(Müzik verilir.Salih Çavuş,Rüstem’i yavaşça yere uzatır.Ğöğüslerden çıkarılan iki bayrak şehitlere örtülür.Salih Çavuş,şehidin yanına oturur.Eliyle bayrağı tutarak aşağıdaki” Bayrak” şiirini bayrağımıza baka-rak okur:)

                              

                                                           

                    Kartal gibi duruşun

                    Şanıma şan katıyor.

                    Dalga dalga vuruşun

                    Canıma can katıyor

                                  Ey zaferin hür süsü,

                                  Seninle güzel gökler.

                                  Şehidimin örtüsü,

                                  Seninle coşar yürekler..

                     Özgürlüğü biz senden

                     İçeriz ,yudum yudum.

                     Ayrılmayız gölgenden

                     Seninle mutlu yurdum.

                                  Seni gökte buldukça,

                                  Artar şerefim,şanım.

                                  Bu diyarlar durdukça

                                  Yoluna kurban canım..

                      Gülmenin en güzeli

                      Sana bakarak gülmek;

                      Ölmenin en güzeli

                      Sana sarılıp ölmek…

(Salih Çavuş,yavaş yavaş kalkar;sahnenin önüne gelir.Selam durur ve yüzünde kararlı,sert bir ifade ile:)

                                      

                            Bugün kandan,dumandan seçilmez Çanakkale

                            Yer yerinden oynasa, geçilmez Çanakkale!

 

                                                          -SON-Yazarın Tüm Yazıları


Paylaş      
Yorumlar

berk yücel - ( 1/11/2008 )
helal olsun çok süper biz bugün okulda bu piyesi sunucaz

sadettin türkoğlu - ( 12/27/2007 )
İLGİNİZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER... 10 NUMARA

fatma - ( 2/1/2008 )
oyunlar çok güzel olmuş biraz bağırmasaymış güzel olurmuş


burak yıldırım - ( 3/17/2008 )
yarın 18 martta bizde oynayacağız bu oyunu okulumuzda deli ali rolünü canladırıyorum ama bize verdikleri kağıtta rüstem yok onun sözleri ben yani deli ali canladırıyor.şaşırdım burda böle görünce ama çok güzel olmuş emeğinize sağlık arkadaşlar

özlem - ( 3/14/2008 )
bu destan çok güzel olmuş ama bana daha çok kız olanlı tiyatro lazım

ONBAŞI - ( 3/12/2008 )
18 MART TA BİZDE OYNUCAZ BU OYUNU BENDE ORADA MEHMET ONBAŞI YIM.

birkan aksan - ( 3/12/2008 )
ben bu rolu 18 mart 2008 de oynıcam cok guzel bır tıyatrodur yazarın ellerıne saglık


- ( 3/13/2008 )
zaten biz yapıyoz bunu sadece ingiliz kısmı çok hoşuma gitti ama hepsi çok güzel olmuştu


şengül - ( 2/13/2008 )
gerçekten çok iyi okulda çocuklar bayılacak onlara oynatmayı düşünüyorum umarım güzel olur eminim birçok kişiye unuttukları tarihi yeniden hatırlatıcaz

equw - ( 12/18/2007 )
biraz daha kısa olsa güzel olur;)

muhammet ali yavuz - ( 2/6/2008 )
gerçekten harika olmuş gözlerim doldu ben bir tiyatrocuyum ve bu eseri allahın izni ile bu sene oynamaya kara verdik inşallah oynarız allah şejitlerimizin mekanını cennet etsin

yusuf - ( 9/19/2008 )
18 yıl önce oynadım ve şimdi ben yeni nesile bu oyunu sergileyeceğim gurur verici

aylinn - ( 10/17/2008 )
bis bu tiyatroyu oynayacağız ben emineyim güsel bi metin heycanlıyım işnsallah güsel yaparız

mustafa - ( 3/8/2008 )
piyesi yazan Raci ŞENER arkadaş benim yorumuma baksın :D:D:D:D sırf onun için araştırdıminş işine yarar

faruk aksoy ultraslan - ( 3/18/2008 )
arkadaşlar biz bu oyunu bugün sahneledik ben davulcuydum herhes çok beğen di ağlayan bile oldu yazan herkese çok teşekkürler


tiyatro sever - ( 2/18/2008 )
bisde bunu okulda yapcaz provaları izleyen herkes bayıldı

HAKAN DEMİR - ( 3/14/2008 )
ÇOK GÜZEL TEŞEKKÜR EDERİM BU OYUNU OKULA TAVSİYE EDECEĞİM OYNASINLAR.zeynep_72 - ( 11/2/2007 )
okul tiyatrosunda kullanıcam saolun ben d e yolluyorum size


raci şener - ( 9/26/2008 )
Arkadaşlar,bu oyunun yazarı ben değilim..Ben uyarkladım,bir yerlerini değiştirdim....Bulduğum metnin yazarı yoktu...Ben öğretmen arkadaşlar yararlansın diye yolladım sitelere..bilginize

TUGCE YOK - ( 11/26/2007 )
Ç.OK GSL YHA WALLA BİZDE TİYATRO YAPCAKTIK BU NU YAPCAZ UMARIM ÇOK BEĞENİLECEK


bi ziyaretçi - ( 10/24/2007 )
bunun geriside var herkes şehid oluyordu

coskunatam90@gmail.com - ( 10/18/2007 )
super bse yaa tskler bızde tyatro metnı arıyoduk ıyı oldu saolun tskler

süllü veli - ( 1/28/2008 )
gerçekten güzel olmuş eline saglık.....

zülal - ( 1/8/2008 )
bunun yazarı kim
ben bunu ödev olarak kullandım hoa yazarını soruyo


sevgi - ( 2/29/2008 )
çok güzel bir tiyatro


özgür - ( 2/15/2008 )
bizde sınıfta 18 martta çanakkale zaferini canlandırcaz sunum için çok teşekkürler

aysen - ( 2/20/2008 )
manyak bırsey olmus bayıldım bızde bu tıyatroyu 18 mart canakkale zaferınde oynuycaz

ece - ( 3/6/2008 )
allahım harika bişi olmuş bnde okulumda bu senaryoyu oynycam ... asker abim adına =( !!!!


baran ünal - ( 3/8/2008 )
18 mart da bizde bu oynayacağız ünal turan deli ali baran candaş durak salih çavuş:=)


- ( 4/19/2008 )
yorum yok:D

merve - ( 4/9/2008 )
bende can gulmen i.ö.o na gidiyorum.tiyatronun senaryosu çok güzel.bizde allah kızmet ederse 14.nisan sehiiiiiiiitler haftasında kendimin yazdıgı çanakkalepiyesini oynayacagız.


yiğit mercan - ( 4/12/2008 )
bu tiyatro çok gurur verici ben okulumda bu sene 18 martta oynadım ben durmuştum

mervece - ( 4/3/2008 )
güzel

fikret - ( 4/2/2008 )
gerçekten çok güzel ve gerçek ama bence biraz kısa tutulmuş. daha uzun ve detaylı anlatımı olabilir. yazanın ellerine sağlık. saygılarımla

eyup - ( 1/27/2009 )
çok begendim ve birazda komik


rengin - ( 1/24/2009 )
süper bir tiyatro

şerifcan - ( 3/4/2009 )
biz bu oyunu 23 martta oynucaz çok güzel bir sahne bu.ben deli ali rolünü oynucam teşekkürler giresun yetiştirme yurdu

tiyatrocu - ( 3/6/2009 )
çok güzel fakat keşke biraz daha uzun ve ayrıntılı olsaydı.O zaman süper olurdu

esra - ( 3/6/2009 )
süper olmuş biz bu tiyatroyu yaparken herkesi ağlattık elinize emeğinize sağlık...

çakır - ( 3/5/2009 )
çok guzel


berat altunhan - ( 2/20/2009 )
biz bu oynu tiyatro olarak oynuyoruz ve çok beğeniyoruz herkese tşk

duygu sibel - ( 3/27/2009 )
bizede tiyatro lazımdı.işime çok yaradı ve çok güzel bir metin.

kanki cik - ( 3/18/2009 )
süper ya 18 martta en değerli tiyatro gösterisi-bravoooo

mehdi - ( 3/11/2009 )
çok süper bir tiyatro


gazipaşa ilkoretım okullu zeytinburnu - ( 1/24/2009 )
bizde bu oyunu 18 martta sergileyecegiz

şehit nuri tavşanlıoğlu lisesi - ( 2/28/2009 )
biz bu tiyatroyu okulda oynadık çok güzel etkileyiciydi süper yazılmış bir tiyatro .............


buket çınar - ( 12/1/2009 )
bencede güzel onsekiz martta bizde oynicaz ben emineyim

seda kandemir - ( 12/7/2009 )
tatlım önemli deil o sizin güzelliğinizzz bu tiyatroyu bn kurdum güzelse ne mutlu bna ama inşallah sizde güzel oynarsınız kendinize güwenin bunu başara bilirsiniz canlarım hadi size iiii... dersler hepinizi kucak dolusu öpüyorummm :)))

Berlin-den mehmet - ( 1/13/2010 )
Metni ilk okudugumda cok duygulandim.Övülmeye deger.Insaallah bu sene ben ve ekibim CANAKKALE SEHITLERINI anma gününde yasamaya calisacagiz.Daha nice metinlere!!!

hilal asena - ( 1/15/2010 )
ben on yaşındayım anneler gününde bu tiyatroyu sergileceğiz şehitlerimiz uğruna hepinizi tiyatroya beklerim yer tarsus kültür merkezi saat onda benim rolüm emine


elebe - ( 1/30/2010 )
çok güzel oldu ama ağladım

ogulcan - ( 2/13/2010 )
ooo bena da bu lazım dı ha


boşver - ( 2/20/2010 )
gerçekten çok güzel bir skeç biz okulda 18 martta yapacağız kim
veya kimler yazdıysa çok teşekkürler ben bir kızım ve memiş oldum ve hiç utanmıyorum aksine gurur duyuyorum


asi prensess gülcan - ( 2/21/2010 )
çok güsel bir tiyatro bizde okulda oynıycaz bide
erkekler salih rolünü iyi yapamadıkları için ben salih oldum:)


hüsna ve gülistan - ( 3/3/2010 )
bizde 18 martta oynayacagız ama ögretmemn kabul ederse begendik bunu yinede çok tesekkür ederiz grur duyuyoruz

ELİF - ( 3/17/2010 )
ÇOK SÜPER Bİ PİYES BUNU YARIN OKULUMUZDA OYNAYACAGIZ BEN DELİ ALİYİM HERŞEY İÇİN TŞK EDERİM BU PİYES İ KOYANA

alperen - ( 3/19/2010 )
süper yha ben bu oyunda deli aliyi oynadım nineler filan aglamıştı xD

furkan üncü - ( 3/25/2010 )
bence çok güzel ben bu rolü oynadım hemde rüstem olarak

öğretmenimmmm - ( 3/29/2010 )
bu oyunu başka oyunların iki sahnesi ile harmanlayıp sergiledik. çok güzel oldu, çok beğenildi. özellikle müziklerle harika oldu...

bora60 - ( 10/25/2010 )
çok güzel okulda 1. olduk :D sağolunn

PEKDEMİR MUSA - ( 10/27/2010 )
ÇOK GÜZEL VE MÜKEMMLE TEBRİKLER
PEKDEMİR MUSA
İNTERNETTİN HOCA SOKAK TİYATROSU SANAT TOPLULUĞU
GENEL SANAT YÖNETMENİ.


sanane - ( 11/27/2010 )
okul da türkçe dersi için hoca performans ödevine tiyatro verdi ve bunu bulduk

ismail durmaz - ( 1/19/2011 )
çok beğendi türçe ödevime yardımcı oldu yazanlara teşekkürler

salih - ( 1/21/2011 )
biz bilgi evin de bu piyesi sunucaz çok güzel benim rölüm Salih çavuş


isa - ( 3/1/2011 )
bizde bu oyunu 18 mart da oynuycan rölümde ihtiyar

...................:D......................... - ( 3/6/2011 )
güzelmiş biz de bunu tiyatro bölümü olrak sergileyebiliriz


ADEM_04 - ( 4/18/2011 )
BU TİYATROYU ÜNİVERSİTEMİZDE ARKADAŞLARIMIZA SUNUCAZ[Gerçekten cok güzel bir tiyatro]

ali - ( 4/27/2011 )
biz 29 nisanda bu oyunu yapacağız 2011 de bi şey daha oturan boğa eksik
ama o devrin asker kıyafetini bulamadık
yalova 77 ismetpaşa okulu halk eğitim merkezinde saat 10 da
ben memişim


seda - ( 5/17/2011 )
bence çok güzel bir tiyatro incelenmesini isterim


Ceyda - ( 5/30/2011 )
ben bunda yer aldım emine rolündeydim :)

emre gündoğmuş - ( 11/23/2011 )
cok güzel


baha - ( 11/28/2011 )
bu eserden çok daha güzeli var. Rahmi Özen tarafından yazılmış Çanakkale Diye Diye va
Çanakkale geçilmez Küçük Osman Ölmeyince adlı iki ayrı eser. Her seviyedeki insana hitap ediyor. Çok duygu dolu eserlerdir. okullarda piyes oynatacaklara tavsiye ederim zzaten şu an Türkiyenin her tarafında oynanıyor. tavsiye edererim.


çanakkale geçilmez çarşı - ( 2/25/2012 )
çoooooooooooooooook güzel şu anda çalışıyoruz amabizde 4 sahne var bir tanede biz yazdık bizimki dahada güzel keşke oegünlerde bende olabilseydimk vatanı bende kurtarmış olsaydım bilgisayarımd hep çanakkale tiyatroları ve şiirleri yer yerinden oynasa geçilmez çanakkale

filiz - ( 3/9/2012 )
süper bn biz okulda yapıcaz harika birşey


mehmet kılıç - ( 3/11/2012 )
BİZİM OKULDADA YAPILACAK BN MEHMET ONBASI GALİBA AĞLARIM ADIMADA DENK ÇOK GÜZEL

melis - ( 3/15/2012 )
bende tiyatro ögrencisiyim 18 martta oynayacagız bizim tiyatroda cok güzel ama sizinki daha güzel olmuş :)


zaloğlu rüstem - ( 3/21/2012 )
bende bu tiyatroda oynadum rüstemdm çok güzel


tunahan talan - ( 11/30/2012 )
ben tiyatro da oynadım rüstem olarak


sınem - ( 12/10/2012 )
Bizdede bütün hepsi aynı fakat ilk sahede davulcudan önce Emine Teyze ve Döndü Teyze konuşması var yani eksik bu yazı
Bende Döndü teyze olarak oynayacağım 18 martta


beyza - ( 1/4/2013 )
bende emine olacagım..

Ömer Faruk BOZASLAN - ( 3/8/2013 )
DEĞERLİ DOSTLAR BU OYUNUN TELİF HAKKI KİMDEDİR BİLEN VAR MI YAZARI ?

mehmet - ( 12/1/2013 )
çok güel bir tiyatro bu oyunda deli aliyim

onur - ( 2/11/2014 )
senaryonuzdan belli kısımları alıp başka bir senoryoyla birleştirebilirmiyiz ??

Not: Sormamızın sebebi verilen emek


salih çavuş - ( 2/11/2014 )
18 martta bizde oynıyacağız ben salih çavuşum olaçağım :)

Doğukan - ( 5/18/2014 )
Biz oynadık ben Salih Çavuştum

aliyasin cengiz - ( 11/4/2014 )
valla süper kocatepe ilk okulunda 4-c sınıfı plarak bu piyesi oynayacağız 18 mart ta

mustafa - ( 2/1/2015 )
2015 18 mart biz de oynucaz ben deli ali

Bu Oyun Hakkındaki Görüşlerinizi Paylaşın !

İsim
Mail  (Yayınlanmayacak)
Yorum
Güvenlik Kodu= 196
Lütfen bu kodu yandaki kutuya yazınız
 

    Son Eklenen Yazılar     En Çok Okunan Güncel Yazılar
27 MART… UMUDUNU ARAYAN BİR GÜN (Ahmet Yapar)
YOKLAMA LİSTESİ (Skeç)
  Tüm Tiyatro Yazıları

  Bu Tarihte Yayınlanan Diğer Yazılar
  Bu yazının yayınlandığı tarihte gündemdeki diğer yazılar aşağıda listelenmiştir...

 • Ceza Kanunu - İstanbul Şehir Tiyatroları (Ezgi Toz) - 10/23/2007
 • Ceza Kanunu - İstanbul Şehir Tiyatroları (Cüneyt İngiz) - 10/23/2007
 • Kuzey Işığı - Tiyatro Rast (Yasemin Aktaş) - 10/19/2007
 • İlk Göz Ağrısı - İstanbul Şehir Tiyatroları (Cüneyt İngiz) - 10/17/2007
 • İlk Göz Ağrısı (Erkan Kılıç) - 10/16/2007
 • TİYATRO YAYINCILIĞI MI BU? PEH! (Kemal Oruç) - 10/11/2007
 • Elveda Aşkım Afife (Kaan Erkam) - 10/10/2007
 • Ters Evlenme (Ortaoyunu - Hasan Hüseyin KARABAĞ) - 10/3/2007
 • Yedi Kocalı Hürmüz (HSBC Tiyatro Grubu) - 10/3/2007
 • ‘Teneke’nin La Scala’da operalaşması Yaşar Kemal’in ücreti olmasın(!)? (Üstün Akmen) - 10/2/2007
 • Çanakkale Geçilmez (Piyes) - 10/1/2007
 • Keşanlı Ali Destanı - Hıncal Uluç (Hıncal Uluç) - 9/28/2007
 • Alkışlarla, Kongre Vadisi (Hıncal Uluç) - 9/24/2007
 • Farkındalık (Cihan Özdeniz) - 9/24/2007
 • Can Gürzap Röportajı (Sesler Yüzler Mekanlar Programı) - 9/22/2007
 • Homeros İlyada Okuma Saati 1 ve 2. Hafta (Bulunmaz Tiyatro) - 9/22/2007
 • İş İşten Geçti (2005-2006) (Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu - KHASTT) - 9/22/2007
 • Seyircili Seyir Defteri (Ferhan Şensoy) - 9/22/2007
 • Evimizin Alametleri (Afiş Oyuncuları) - 9/22/2007
 • Tepeden İnme (Tevfik Gelenbe Tiyatrosu) - 9/22/2007
 • Eşrefpaşalılar - Tanıtım Klibi (Ankara Sanatevi - Anse) - 9/22/2007
 • Tolga Güner Sarhoş Sahnesi - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Beykoz Belediyesi Amatör Tiyatro Grubu) - 9/22/2007
 • Venedik Taciri (Tiyatro Pera) - 9/20/2007
 • Profesör ve Hulahop (Tiyatro Pera) - 9/20/2007
 • Yeni Sezonda Web Sitemizde Neler Görmek İstersiniz (Tiyatro Dünyası) - 9/23/2007
 • TOPLUMSAL DESTEK PROJESİ (Kemal Oruç) - 9/18/2007
 • Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Oyun Atölyesi) - 9/14/2007
 • Fernâme (Ortaoyuncular) - 9/13/2007
 • Kötü Çocuk (Ortaoyuncular) - 9/13/2007
 • Kiralık Oyun (Ortaoyuncular) - 9/13/2007
 • Aşkımızın Son Durağı (Ortaoyuncular) - 9/13/2007
 • Aşk ve Tiyatro (Özlem Ecevit) - 9/13/2007
 • Çıkış Yok (Gaf) - 9/11/2007
 • MUTSUZ PAVAROTTİ (Nedim Saban) - 9/10/2007
 • Arkadaşım Kadın Oldu! (Metin Zekoğlu Tiyatosu) - 9/6/2007
 • Aşk Sende Kalsın Ütü Masası Bende (Metin Zekoğlu Tiyatosu) - 9/6/2007
 • Bartın Sanat Tiyatrosu (Bartın) - 9/4/2007
 • Bartın Bölge Tiyatrosu (Bartın) - 9/4/2007
 • Yarası Olana (Tiyatro Bir) - 8/30/2007
 • Tiyatro Bir (İstanbul) - 8/30/2007
 • Fantastik Gerçekçilik ve Oyuncu (İlhami Özdemir) - 8/27/2007


 • Tiyatro Kursu Başlıyor!
  26 Mayıs'tan itibaren her PERŞEMBE Kadıköy'de!
  Çalışanlara yönelik hobi sınıfı!  Duyuru Panosu!


 • Tiyatroya oyuncu (Halil Özer)
 • İstanbul'da tiyatro oyuncuları aranıyor (Komedi Tiyatrosu)
 • ilan (osman pehlivan)
 • TİYATRO 46,46 FİLM YAPIM (AHMET TOKATLI)
 • Kiralık Sahne - Beyoğlu (Çınar Burcu Bayur)
 • DANS, MÜZİK VE GÖRÜNTÜLÜ TEK KİŞİLİK OYUN (FİLİZ COŞKUNER)
 • Okuma Provası Kadın oyuncu (Muzaffer ONTEM)
 • öğretmene yardımmmm (melek dincer)
 • Kadın Oyuncu Araniyor !!! (Emre Boynukalin)
 • bilgi (osman pehlivan)

 • Panoya Yaz!
  Tüm Duyurular

  Son Eklenen Tiyatro Oyunları

       Güncel Yazılar

  Yazar olmak ister misiniz?
  Yazar olarak tiyatrodunyasi.com ailesine katılmak, yazılarınızı yüzbinlerce tiyatroseverle paylaşmak isterseniz tiyatrodunyasi@tiyatrodunyasi.com adresine mail gönderebilirsiniz...

  Mail Listemize Üye Olun

       Güncel Haberler
  "İyilik Yayıncılığı" İsimli Sosyal Sorumluluk Projesi, Bir Çok Sevilen İsmi Bir Araya Getirdi
  Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda Oyunlar Devam Ediyor

  Tiyatro Dünyası'nı takip Edin
   
   |  ..