| Tiyatro Kursu  | Şirket Tiyatrosu
Tiyatro Dünyası
Tiyatro Dünyası Bu Sahnede...
 
Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Yazılar  |  Haberler  |  Yazarlar  |  Tiyatro Oyunları  |  Tiyatro Grupları  |  Sanatçılar  |  Kaynak  |  Duyuru Panosu  |

 Füsun Akmen Balkaya

Hayranım Diyenler : 0 kişi

Füsun Akmen Balkaya Hakkında Yorumlar


Paylaş      

Ankara’lı, Doktor bir aile’nin kızı, Kolej öğreniminden sonra, A.Ü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladı...

1978 – 1980 yılları arasında “Hayat Mecmuası” Ankara Büro Temsilciliğinde Gazeteci ve Ankara Temsilcisi Sn. Şemsi Kuseyri’nin yanında röportaj ve yazım alanında ilk staj çalışmalarını yaptı.

1980 – 1983 yılları arasında Başbakanlık’ta 8. Cumhurbaşkanı Sn. Turgut Özal ile Müsteşar ve Başbakan Yardımcılığı dönemlerinde Özel Kalem Müdürlüğü’nde Müdür Vekili olarak çalıştı.

Akademik çalışmalarını önce A.Ü, sonra H.ܒde devam etti. A.ܒde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora çalışmalarını, H.ܒde Yrd. Doçentlik çalışmalarını tamamladı ve ünvanını aldı. Doçentlik çalışmaları devam etmektedir.

1981-1983 yıllarında YÖK Yasası ile birlikte, H.Ü. Rektörlük Seçmeli Güzel Sanatlar Dersler Birimi’ni kurdu ve Kurucu Başkanı oldu.
1983 – 2000 yılları arası 18 yıl başkan olarak aynı yerde birimde idarecilik görevi yaptı.
1981 –1985 yılları arasında H.Ü Seçmeli Güzel Sanatlar Dersler Biriminde Tiyatro ve H.Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı ile Opera-Şan Anasanat Dalında Dramaturji ve Dekor Kostüm Tarihi derslerini verdi.

1982 yılında H.Ü. Tiyatro Topluluğunu kurdu ve topluluk çalışmalarını yönetti.
1985 yılında H.Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Sanatçı Öğretmen Kadrosundan naklen H.Ü Güzel Sanatlar Fakültesine, Fakülte’nin Kurucu Dekanı Prof.Dr Gülsen Canlı’nın isteğiyle atandı.

1982 – 1986 yılları arasında Hem Konservatuar Tiyatro Anasanat Dalı Derslerine Hem de Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yüksek Lisans, Lisans derslerine ve Seçmeli Dersler Birimindeki Lisans Seçmeli Tiyatro Derslerine ve Birimde Başkanlık görevine devam etti.
1984 -1995 ve 1997-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde Kuramsal ve Uygulamalı Tiyatro derslerine de devam etti.
1987 – 2000 yılları arasında Yerli-Yabancı Oyun ve Türk Musikisi Bestekarlarının hayatlarını senaryodan oyunlaştırarak oluşturduğu Müzikli Oyunları yönetti ve oyunları Seçmeli Dersker Birimi faaliyet kapsamında projelendirdi.


1993 yılında H.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hazırladığı, yönettiği bir Aksiyon Proje”Utopia Multiplied” ile Hollanda’nın Maastricht kentinde düzenlenen 4. Avrupa Güzel Sanat Okulları Bienniali’ne Fakülte adına katıldı. Proje Biennıal’de en başarılı çalışma seçildi. Biennial’de ödül olmadığı için jüri, proje’yi Norveç’e davet ederek ödüllendirdi.
1993 – 2000 yılları arasında H.Ü. GSF Seçmeli Güzel Sanatlar Dersler Birimi’nde ayrıca Kutlama Aksiyon ve Belgesel Projeleri hazırladı, yönetti.
1993-1996 yılları arasında H.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde İç Mimari ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans Tez yönetimi ve juri üyeliği yaptı.
1996 yılında H.Ü. Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı kadrosuna tekrar ikinci kez Akademik Çalışmaları gereği kendi isteğiyle naklen atanarak Anasanat Dalı’nda Metin Analizi dersi vermeye başladı.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı oldu. Bu görevinden bir süre sonra kendi isteği ile ayrıldı. Kurucusu ve İlk Başkanı olduğu Rektörlük Seçmeli Güzel Sanatlar Dersler Birim Başkanlığı’na 1997 yılında ikinci kez, tekrar başkan olarak atandı.
1997 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığı görev teklifini Genel Müdür Sn. Prof. Bozkurt Kuruç’ dan aldı ve kabul etmedi.

1996-1999 yılları arası Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Sağlam görev döneminde Rektör Danışmanı oldu.
Danışmanlık görevi esnasında Üniversitenin Telekomünikasyon ve Haberleşme Santral yapım, M salonu ve Kültür Merkezi’nin yenilenme projeleri ile Tıp Fakültesi Asma Kat Yenileme Çalışmalarının gerçekleşmesi için Başbakanlık Tanıtma Fonu, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Kentbank, ve Philips Şirket katkılarının Üniversite’ye yönlendirilmesinde yardımcı oldu.


1997- yılında H.Ü. Rektörlük Sağlık Kültür Spor Dairesine bağlı olarak çalışan Rektörlük Tiyatro Topluluğu Kulübü Akademik Danışmanlığına getirildi. (Anılan Tiyatro Topluluğunun 1982 yılında kuruculuğunu yaptı.)

*1998- Kadın - Moda ve Atatürk adlı projeyi Başbakanlık Tanıtma Fonu ile,
*1999 Prof.. Süleyman Saim Tekcan ile Özgün Baskı ve Resim Sergisi Projesini Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü ile,
*1999 ve 2000 Doğu Akdeniz Üniversitesi Festivali(SpringFest) Projelerini Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Büyükelçiliği ile
(2000 yılı Kıbrıs Kültür Sanat Faaliyetlerine H.Ü., S.K.S Daire Başkanlığı ile H.Ü Seçmeli Güzel Sanatlar Dersler Biriminin Düzenleme Koordinasyonuna Alınmasını sağladı ve Koordinasyon üyesi oldu.)
*Zonguldak Karaelmas, Adana Çukurova, Samsun 19 Mayıs Üniversiteleri ile


*2004 80. yıl Cumhuriyet Dönemi Ressamları Sergisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kültür Bakanlığı, Armoni Sanat Galerisi ve STK İş Birliği ile
*2005 – 2011 Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı’ nda Yazar – Yönetmen – Oyuncu ve Öğrenci Buluşma Projeleri ile
*2006 – 2009 yılları Haliç Üniversitesi İstanbul, Yakın Doğu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Üniversiteler arası Kültür Sanat Faaliyet Projeleri ile
*2007 – 2008 yılı Uluslar arası Yunanistan – Selanik, Makedonya - Üsküp Kültür Sanat Projeleri ile.


*2006 – 2007 Kadın Eğitim Projesi Dünya Bankası – Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Koordinasyonu ile Kültür, Sanat, Eğitim Projelerini başarıyla tamamladı.
*2008 – 2010 Eğitim Öğretim yılı Tiyatro Anasanat Dalı “Ustalara Saygı Projesi”ni Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı olarak sorumluluğunu yüklendi ve gerçekleştirdi.
*2008 – 2009 Eğitim Öğretim yılı Tiyatro Anasanat Dalı ile Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü arasında “Kültürel ve Sanatsal İşbirliği Projesi”nin imzalanmasını gerçekleştirdi.

*2008 – 2011 Eğitim Öğretim yılı Tiyatro Anasanat Dalı Oda Tiyatrosu ilkelerini hazırlayarak Oda Tiyatrosunun işlevsel hale gelmesi, eğitim ve öğretim sahnesi olarak işlevsellik kazanmasını gerçekleştirdi.

2004-2005 Eğitim-öğretim yılında Tiyatro Anasanat Dalı Başkanvekilliği yaptı. Başkanvekilliği sırasında da Anasanat Dalı Eğitim-Öğretim stratejik planlama çalışmasını yönetti ve gerçekleşmesini sağladı. Kredili sisteme geçiş çalışmalarına katıldı.
2008 – 2009 eğitim öğretim yılında Anasanat Dalında kredili sistem çalışmalarını tamamladı.


2009 – 2010 eğitim öğretim yılında Tiyatro Anasanat Dalında Lisans programında Kredili sisteme geçişi sağladı.
2006–2007, 2007–2008 Eğitim-öğretim yılında stratejik planlama – performans çalışmasının uygulama ve gerçekleştirme çalışmalarına yeniden destek verdi.
2009 – 2011 yılları arasında oyun eleştirileri yazdı. Tiyatro Dünyası ve Tiyatronline’da yayınlandı.
1992 – 2008 yılları arasında elli’ye yakın Makalesi yayınlandı, Konferans, Panel, Söyleşilere katıldı, Tebliğ verdi. Tiyatro Kurum dışında Sanat Kurumu ve Benzeri Kurumlardaki Tiyatro jürilerinde jüri üyeliği yaptı. Radyo ve Televizyonlarda Konuşma ve Canlı Söyleşilere de katıldı,


Güzel Sanatlar Alanında Türkiye genelinde ilk kez Sanat Çevresi dergisinin 2005 yılı anket değerlendirmesinde Jüri üyeliğine seçildi.
Dört kitabı 1)“Nisa Serezli Aşkıner Üzerine”(1993), 2)“Türkiye’de Belgesel Film Çalışmaları”(1993), 3)“Sanat Üzerine Yazdıklarım” (1998), 4)“H.Ü. Rektörlük Seçmeli Güzel Sanatlar Dersler Birimi 1983-2000” (2001), yayımlandı.

“70 Yılın Öyküsü”, 1998 “Türkiye Yardım Sevenler Derneği “ adlı kitap çalışmasına S.T.K’larda ortak yazar olarak katıldı.
2004 – 2011 yılları arası Bale Anasanat Dalı’nda Sahne Sanatları Tarihi Lisans derslerini de verdi, 2011 yılı dahil Yüksek Lisans Jüri Üyeliği yaptı.
2005- yılında İstanbul’da kurulan yazar/gazeteci Sn. Hamit Kınaytürk’ ün başkanı olduğu Eleştirmenler Birliğine üye kabul edildi.

Akademik ve Sanatsal çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile yurtdışı çalışmalarına da önem verdi.

Bienale, Festival, Kutlama proje çalışmalarına çeşitli ülkelerde: Orta ve Güney Avrupa ülkeleri(1985 – 1998 – 2002), Avustralya(1986), Amerika(1986-2002-2003-2008-2010), Uzak Doğu(1989), Güney Amerika(1990), Hollanda, Brüksel, Luxemburg(1993), Kıbrıs(1999-2000-2001-2007-2009-2011), İngiltere(2001), Kanada(2002), Meksika’ya(2003), Atina, Girit, Rodos, San Torini, Mikanos (2005), Portekiz (2006), İtalya(2006), Malta (2007), Selanik(2007), Üsküp(2008), Prag(2008), İspanya(2009), Hırvatistan(2010), Bosna Hersek(2010), Karadağ(2010) katıldı. Lisan okullarına devam etti, Workshoplarda görev aldı.

1992-2006 yılları arasında Aylık Sanat Dergisi olan “Sanat Çevresi”nde köşe yazarı olarak sanat yazıları yayımlandı.
2007 – yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı. (Women Library and İnformation Center Foundation) İmran Sipahi, Şeyda Talu, Emel Hakgüder, Işıl Baş ve Füsun Akadlı’ nın üye olduğu yönetim kurulu tarafından “Nisa Serezli Aşkıner Üzerine”(1993), “Türkiye’de Belgesel Film Çalışmaları”(1993), “Sanat Üzerine Yazdıklarım” (1998) isimli yapıtları Kütüphane ve Bilgi merkez vakfına kabul edildi.

2008 – yılında “Who is Who” Ansiklopedisi, Türkiye 1. sayısında özgeçmişine yer verildi.
2008 – yılında ilk kez Tiyatro Anasanat Dalı’nda “Gazete Sahne” adlı gazeteyi çıkardı.
2011 – yılında 2.kez Tiyatro Anasanat Dalı’nda “Gazete Sahne” adlı gazeteyi tekrar çıkardı.
2008 – yılında ilk kez Prof. Mustafa Yurdakul tarafından, 2009 - 2010 yıllarında ikinci ve üçüncü kez Prof. Bozkurt Kuruç tarafından sanatta hizmet ödülüne aday gösterildi. (Kendi isteği ile aday gösterilmesine rağmen 3.kez adaylığı kabul etmedi)
2008 yılında Cumhurbaşkanının Himayesinde yapılan “Mustafa Kemal’e Özel” adlı Türk Sanat Müziği Konserinin Konservatuar adına düzenlenmesini üstlendi ve Konservatuar adına maddi desteğin tamamını sağladı.


2009 yılında Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine(BAP) Hakem tayin edildi.
Akademik ve Sanat hayatına katkıda bulunacağına inandığı sosyal alandaki STK çalışmalarına çocuk denecek yaşlarda CHP Ankara Milletvekili ve Türk Kadınlar Birliği Kurucusu Teyzesi Av. Günseli Özkaya’nın yanında başladı.

1981 – 1982 yılında ise emek karşılığı yardım sloganıyla çalışan Mehibe İnönü tarafından kuruluşu sağlanan Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin Ana Çocuk Sağlık Ünitesi’nin kuruluşuna Sn. Semra Özal’ın isteği ile katıldı.

1992 yılından itibaren aynı dernekte Türkiye genelinde yapılan delege seçimiyle yönetim kurulu üyesi oldu.
1992 – 2011 Yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.
2004, 8 Mart Kadınlar Gününde, Başbakanlık Kadından Sorumlu Genel Müdürlük ile Tiyatro Anasanat Dalının İş Birliği yapmasını sağladı.
2004 Haziran’ında Sivil Toplum Kuruluşları’nda(S.T.K) yaptığı çalışmalardan dolayı onursal üyelik sıfatı alarak Altın Madalya’ya layık görüldü.
2004- 2008 yılları arasında T.Y.S.D plan – proje bölümünde Başkanlık görevi yaptı.

2005 – 2007 yılları arasında S.T.K’larda “Yoksul Kadın Eğitimi” üzerine Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Projesi(SRAP) ile Dünya Bankası adına Kutlu Düğün Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Merkezi adına 25 kadın 125 hane üzerinde yaptığı “Kadın Eğitimi Projesi”ne proje koordinatörü olarak atandı 26 Ocak 2007 Tarihinde proje başarı ile tamamlandı ve hayata geçirildi.


Füsun Akmen Balkaya isimli sanatçının sitemizde kayıtlı çalışmaları

Yorumlar

Füsun Akmen Balkaya Hakkındaki Görüşlerinizi Paylaşın !

İsim
Mail  (Yayınlanmayacak)
Yorum
Güvenlik Kodu= 753
Lütfen bu kodu yandaki kutuya yazınız
 

Volkan Serim      Zeynep Yazıcıoğlu      Eylem Şenkal      Şenay Saçbüker      Bülent Keser      Demet Erdem      Belkıs Tuğcu      Sedat Dalar      Füsun Akmen Balkaya      Rojhat Özsoy      Cansu Saka      Hakan Atalay      Onur Yalçınkaya      Ezgi Ulusoy Tamer      Onur Şenol      Alev Gökmen      Oğuzhan Polatkan      Esin Marti      Murat Yazan      Bilge Soylu      Akın Kaplan      Gülay Yeniyurt      Hülya Efe      Enise Akay Çelik      Pınar Güngör      Demet Aksoy      Mustafa Atamer      Nazan Özgür      Özgür Levent Övünç      Bilge Ekinci Yurdakul      Çağlar Çakır      Ayşegül Parla      Beril Akaydın      Gaye Kılıç      Kübra Aksoy      Hakan Aktürk      Aslı Çelebi      Metin Zakoğlu      Gamze Umaz      Mert Sayar     Tiyatro Kursu Başlıyor!
8 Temmuz'tan itibaren her PAZARTESİ Kadıköy'de!
Çalışanlara yönelik hobi sınıfı!Duyuru Panosu!Son Eklenen Tiyatro Oyunları

     Güncel Yazılar

Yazar olmak ister misiniz?
Yazar olarak tiyatrodunyasi.com ailesine katılmak, yazılarınızı yüzbinlerce tiyatroseverle paylaşmak isterseniz tiyatrodunyasi@tiyatrodunyasi.com adresine mail gönderebilirsiniz...

Mail Listemize Üye Olun

     Güncel Haberler
Tiyatro Maydanoz, Nazım’ın Kadınları ile Sahnede
Tekin Deniz: Dümbüllü kavuğunu kimseye devretmedi

Tiyatro Dünyası'nı takip Edin
 
 |  ..