Musahipzade Celal

Ömrü, Meşrutiyet’ten II. Dünya Savaşı’na uzanan bir döneme denk düşen Musahipzade Celâleddin (1868-1959 ), Sultan I. Ahmed zamanı Kırım’dan göçmüş Gazhane Başkâtibi Mehmet Ali Bey ile kantar ustası Mehmet Ağa’nın kızı Fitnat Necibe Hanım’ın dört çocuğundan ikincisidir.
1889 yılında, Babıâli Tercüme Odası’nda kâtip olarak göreve başlar. İlk oyununu (Türk Kızı) 1910’da burada yazar. 1923’te emekli oluncaya kadar değişik görevlerde bulunur. Emekliliğinin ardından bir serpuş (başlık) koleksiyonu yapmak üzere Evkaf Müzesi’ne davet edilir. Oyunlarının yanı sıra “Eski İstanbul Yaşayışı” adlı, Osmanlı’nın içtimai yapısı ve adetlerini konu alan bir inceleme kitabı da yazmıştır.
Zenne rolleriyle kendisi de sahneye çıkmış Musahipzade Celâl’in oyunlarından “Aynaroz Kadısı” 1938’de, “Bir Kavuk Devrildi” 1939’da Muhsin Ertuğrul tarafından filme alınmıştır.

OYUNLARI

Köprülüler (1912) – 1912- Mınakyan Kumpanyası
İstanbul Efendisi (1913) – 1917- Benliyan Operet Heyeti
Lale Devri (1914) – 1921- Odeon Tiyatrosu -Ahmet Fehim
Macun Hokkası (1916) – 1919- İstanbul Operet Heyeti
Yedekçi (1919) – 1920- İstanbul Operet Heyeti
Kaşıkçılar (1920) – 1921- İstanbul Operet Heyeti
Atlı Ases (1921) – 1921- İstanbul Operet Heyeti
Demirbaş Şarl (1921) – 1922- İstanbul Operet Heyeti
İtaat İlamı (1923) – 1924- İstanbul Operet Heyeti
Moda Çılgınları (Basılmadı Ve Oynanmadı)
Fermanlı Deli Hazretleri (1924) – 1927- Darülbedayi Tiyatrosu
Aynaroz Kadısı (1927) – 1928- Darülbedayi Tiyatrosu
Kafes Arkasında (1928) – 1928- Darülbedayi Tiyatrosu.
Bir Kavuk Devrildi (1930) – 1930- Darülbedayi Tiyatrosu
Mum Söndü (1930) – 1931- Darülbedayi Tiyatrosu
Pazartesi-Perşembe (1931) – 1932- Darülbedayi Tiyatrosu
Gül Ve Gönül (1932) – 1953- Darülbedayi Tiyatrosu
Balaban Ağa (1933) – 1935- Darülbedayi Tiyatrosu
Selma (1934) – Sahnelenmedi
Genç Osman (Mehmet Şükrü Erden’le) – 1937- Ankara Devlet Tiyatrosu

Sanatçının sitemizdeki oyunları:


İstanbul Efendisi

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here