Eskişehir Şehir Tiyatroları, Yeni Sanatçılar Arıyor

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TİYATRO SANATÇILARINA ÇAĞRI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına sözleşmeli statüde çalıştırılmak üzere stajyer sanatçılar alınacaktır.

1- Adayların, Üniversitelerin ya da Konservatuarlarının lisans bölümlerinin tiyatro oyunculuğu ana sanat dalından mezun olmaları gerekmektedir.

2- Adaylar sınav için en az 2 sınav parçası (sahne ya da tirad)  hazırlayacaklardır. Ayrıca müzikal ve bedensel performanslarını (şan, dans) gösterebilecek şekilde hazırlık yapmaları gerekmektedir.

3- Sınavlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayındaki Şehir Tiyatroları sahnesinde 25 Temmuz 2011 tarihinde Saat:10.00’da yapılmaya başlanacak olup, belirtilen gün içinde tamamlanamaması halinde sonraki günlerde de sürecektir. Sınavı kazananların listesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü binasının girişine asılarak ilan edilecektir. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

4- Adayların 657 sayılı Devlet memurları kanununun 48. maddesindeki belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

5- Tüm başvuru sahiplerinin başvuru dilekçelerine; diploma ya da mezuniyet belgelerinin noterden onaylı örneklerini, özgeçmişlerini, 4 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgenin aslını ve erkek adaylar askerlik durumunu gösteren askerlik durum belgesini ekleyerek “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne (Eskibağlar mah. Hal sokak no:14 Haller gençlik merkezi arkası) en geç 22 Temmuz 2011 günü mesai saati sonuna kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular ile bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Adaylar 0 222 335 72 71 – 330 45 00 numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alabilirler.


CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here