Kılıçoğlu Sineması’nda Son Perde

Kılıçoğlu Yıkılmasın!

Kılıçoğlu İnisiyatifinden Çağrı

 

Kılıçoğlu Sineması’nda Son Perde

“27 Eylül 1959’da açıldığından beri Eskişehir’de kültür hayatına katkıda bulunmaktadır. Günümüze kadar video nedeniyle birçok sinemanın kapandığı dönemlerde bile Eskişehir’e hizmetini kesintisiz olarak sürdürmüştür ve salon yokluğunda tiyatrolara da kapılarını açmıştır. Teknolojideki gelişmelerin yakından takip edildiği sinemada…. ” şeklinde devam eden satırlar sinema sahiplerine ait bir firmanın web sayfasından alınmıştır ( http://www.endel.com.tr/haber_02.html).

Yaklaşık 48 yıla sığdırılan kültür hizmeti, önümüzdeki günlerde son bulacak. Yarım yüzyıldır izleyicilerin, yeni ya da eski şehirlinin, şehrin Kılıçoğlu Sineması artık bilinmeyen bir geleceği barındırıyor. Yıllarca buluşmalara, görüşmelere, tanışmalara ev sahipliği yapmış, yeme-içme mekânlarıyla gelenlerini kaynaştırmış, gözlükçüleriyle adres olmuş, yer bildirmiş. Şehir tarihiyle, kendi tarihiyle, kültürel geçmişiyle, geçmişteki kimliğiyle buluşma ve yüz yüze gelme mekânına dönüşmüş. Artık şehre ve şehirliye bir başka bakan Tepebaşı Belediye Binası, kapatılan balkonlarının yerine yeni yüzüyle teselli bulan Ordu Evi, zamanın örselemeye başladığı boşaltılmış Halk Bankası gibi, kendi zamanlarıyla var olan yapılardan biri olmuş. Yapılaşmış çevredeki standart mimari dili yansıtan yapılarla karşılaştırınca da geçmiş olmuş, kimlik olmuş, bellek olmuş.

 

Yapı, 1954 tarihinde Yük. Müh. Mimar Abidin Mortaş tarafından projelendirilip 1959 yılında hizmete girmiş girmesine ama bugüne kadar yapıya ait hiçbir belge ve bilgi bulunamamış. Elde olan bütün bilgi ve belgeleri de (inşaat ruhsatı, projesi, kullanma izni, fotoğrafları vb.) 1963-64 yıllarında şiddetli yağışlar sonucu taşan Porsuk Çayı almış götürmüş. Bugün artık Migros AFM gibi, Kanatlı İş Merkezi gibi (2007’de açıldı) ve ECE gibi (9 sinemayla birlikte hizmet verecek) alışveriş merkezleriyle rekabet edemez hale gelince de kefeni biçilmiş. Anlaşılan yukarıda kendi web sayfalarında ifade edildiği gibi “teknolojideki gelişmelerin yakından takip edildiği” bir sinema da olamamış.

 

Artık, içlerinde bilinmeyen bir geleceği barındıran bu tür yapılar ister hayata doymuş görünsün, ister zamana uysunlar, kimi zaman korunmalarına yönelik sorumluluğu resmi bir görevle üstlenen koruma kurullarının kararlarıyla hayat bulurlar ya da yeni bir hayata yer açarlar. Kılıçoğlu Sineması, İşhanı ve Apartmanında yeni hayata bu yer açılmak üzere. Eskişehir için bugüne değin henüz bir envanter oluşturamayan (şehrin merkezindeki Kılıçoğlu Sineması, İşhanı ve Apartmanı ile Halk Bankası hâlâ tescilsiz) Koruma Kurulu da yapıları tescile yönelik bilgi ve belgeleri arayadursun, Kılıçoğlu yapıları gibi Halk Bankası ve diğerlerinin de var ve yok olmalarına seyirci kalınacak gibi görünüyor.

 

Çünkü Kılıçoğlu yapılarında kaçınılmaz son başlamış. Doktorlar Caddesi üzerindeki kiracıların kontratları 2006 Aralık ayından itibaren yenilenmemiş. Yeni projede kendilerine daha büyük dükkânlarda kiralama önceliği tanınacağı belirtilmiş, gayrimenkul sahiplerinin ifadesiyle “gayrimenkulü teknik eksiklik ve noksanlıklardan arındırmak için” hazırlatılan avan proje de 2007 Şubat ayında Tepebaşı Belediyesi’nden tasdik olmuş.

 

Tescil kararına gerekçe olacak bilgi ve belge arayan, Kılıçoğlu Sinema, İşhanı ve Apartmanını Taşınmaz Kültür Varlıkları arasına yerleştiremeyen, taşınmaza yönelik sanat değeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli değerler kapsamı içinde; strüktürel, dekoratif, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arz eden değerleri dikkate almayan, bunlarla birlikte özellikle tarihsel değer, anı değeri, özgünlük değeri, teknik değer, belge değeri, işlevsel değer, süreklilik değeri ve eğitim değeri gibi ölçütleri benimsemeyen Eskişehir Koruma Kurulu’nun arşivinde bulunan tescilli yapıların envanter kayıtlarında Kılıçoğlu yapıları için aradığı ölçütler, bilgi ve belgeler var mıdır bilinmez ama, Kılıçoğlu yapıları için çok geç kalındığı ortadadır.

 

Gençler, yetişkinler, yaşlılar, öğrenciler, öğretmenler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, idareciler, yöneticiler, sinemaseverler; Köprübaşı’nda, Adalar’da, suyun iki tarafındakiler, şehirliler,

 

KILIÇOĞLU SİNEMASINDAKİ SON PERDEYE SEYİRCİ KALMAYIN, RANDEVULARINIZA, BULUŞMALARINIZA BAŞKA YERLER, BAŞKA SİNEMALAR ARAMAYIN.

 

Bu çağrı, Eskişehir’in teknik eksiklik ve noksanlıklardan dolayı yıkılmak istenen Kılıçoğlu Sineması, İşhanı ve Apartmanının yıkılmasına yönelik girişimleri yalnızca kamuoyuna duyurmak, sorumluluğu bulunanları bir vicdan muhasebesi yapmaya çağırmak ve sizlerle paylaşmak adına oluşturulan Kılıçoğlu İnisiyatifi tarafından yapılmaktadır. Lütfen görüş ve düşüncelerinizi bu inisiyatifle paylaşın ve bu çağrıyı (Eski)şehirlilere iletin.
 
 

Kılıçoğlu İnisiyatifi

19 Temmuz 2007

 

İletişim: kilicogluinisiyatifi@gmail.com

———————————-
Kılıçoğlu İnisiyatifi’nden tarafımıza gönderilmiş son bilgilendirme yazısı aşağıdadır :
 
Kılıçoğlu Sineması, Apartmanı ve İşhanı, kentin en önemli modern mimarlık mirası eserleri arasında başta gelmekte ancak gerek kentteki koruma kurulunun duyarsızlığı, gerek mimarlar odasının konuyu özellikle 1 yıldır haberdar oldukları halde gündeme getirmemekteki aymazlığı, gerekse mimalar odası başkanının aynı zamanda AKPli belediyenin mimarlık danışmanı olması, konunun basına aksettirilmemesinin temel gerekçelerini oluşturuyor. Kentte benzer binalardan hiçbiri tescilli değil ve bunların her an yıkılmasını engelleyecek ne bir karar alınmış durumda, ne de inisiyatifimizin dışında konuyla ilgilenen birileri var… Oysa her Eskişehirli için Kılıçoğlu sineması asla vazgeçilemeyecek bir kentsel değerdir.
 
Bugüne kadar, size gelen mektubun yankılarını, arkitera’da, radikal’de ve yapı dergisinin internet sitesinde duyabilmiştik. Yolladığımız yüzlerce insan arasında, Anadolu Üniversitesinin bütün akademik kadrosu var neredeyse… Ancak bunlardan hemen hiçbir yanıt almış değiliz.
 
Yakında, konuyla ilgili olarak, bir kampanya başlatmak istiyoruz. Kılıçoğlu’nun yıkılmadan korunmasının ve yaşatılmasının sağlanması için bize yazılarıyla destek verecek akademisyenlerden, Eskişehirli olduğunu bildiğimiz yazar ve sanatçılardan bazılarına mektup yolladık, bazılarından yanıt aldık ama çoğundan henüz yanıt gelmiş değil… Buradan elde edeceğimiz enerji ile, tıpkı daha önce AKM için olduğu gibi, Kılıçoğlu için de bir sivil direniş oluşturmayı hedefliyoruz. Ancak bu konuda pek de yol alındığı söylenemez. Ne yazık ki, yapının yıkılmasını bekleyenler, söyleyeceklerini hazırlamış olabilirler. Ancak bizler iş işten geçtikten sonra ağız açmak yerine kalem kırmak gerektiğini düşünmekteyiz.
 
Sizden ricamız, mesajımızı yaygınlaştırmanız ve bizimle Kılıçoğlu’nu bilen, orada anıları olan insanlarla internet ortamında temasa geçmemize yardımcı olmanızdır. Sinemaseverlerin, mimarların, kentlilerin sevdikleri yerleri savunmayı öğrenmeleri Türkiye’de vakit alacak gibi görünüyor. Ama desteğinizle bu hedefe yaklaşacağımızı umuyoruz. Bizler, konunun takipçisiyiz.
 
Eylül ayı içinde, Kılıçoğlu Yıkılmasın kampanyamızı başlatacağız. Bu süreye kadar, bize yazmak isteyecek kişilerin yazılarını yayınlayacağımız dosyada biriktireceğiz. İletebilirseniz memnuniyet duyacağız… Bu dosya, kampanyamızın çıkışını sağlayacağı için katılımın niteliği son derecede önemli. Özellikle televizyonda konunun bugüne kadar gündeme geldiğine tanık olamadık. Oysa, yerel ve ulusal basından başlayarak, tüm televizyon kanallarına da haberi duyurmamızın üzerinden neredeyse bir ay geçti.
 
Saygılarımızla
 
Kılıçoğlu Yıkılmasın!
Kılıçoğlu İnisiyatifi


Paylaş
Tiyatro Dünyası
Yazar Hakkında: 2006 yılında kurulan Tiyatro Dünyası portalı "Türkiye'nin en popüler, en zengin ve en güncel tiyatro haber ve bilgi portalıdır..."

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here