BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine 2007 – 2008 Akademik Yılı’nda Lisans Hazırlık ve Lisans 1 sınıflarına SANAT DALI YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI ile öğrenci alınacaktır.

MÜZİK BÖLÜMÜ PROGRAMLARI VE SANAT DALLARI

 • Teori-Kompozisyon Öğretim Programı
  • Teori-Kompozisyon Sanat Dalı
 • Enstrüman Öğretim Programı
  • Piyano Anasanat Dalı
  • Yaylı Sazlar Anasanat Dalları
   • Keman Sanat Dalı
   • Viyola Sanat Dalı
   • Viyolonsel Sanat Dalı
   • Kontrbas Sanat Dalı
  • Klasik Gitar Anasanat Dalı
  • Nefesli Sazlar Anasanat Dalları
   • Flüt Sanat Dalı
   • Obua Sanat Dalı
   • Klarnet Sanat Dalı
   • Fagot Sanat Dalı
   • Korno Sanat Dalı
   • Trompet Sanat Dalı
   • Trombon Sanat Dalı
   • Tuba Sanat Dalı
  • Vurma Sazlar Anasanat Dalı
 • Şan Öğretim Programı
  • Şan-Opera Anasanat Dalı

 

TİYATRO BÖLÜMÜ PROGRAMLARI VE SANAT DALLARI

 • Oyunculuk Öğretim Programı
  • Oyunculuk Sanat Dalı
 • Rejisörlük Öğretim Programı
  • Tiyatro Rejisörlüğü Sanat Dalı


ADAY KAYIT TARİHLERİ:
Aday kayıtları, Fakültenin Müzik ve Tiyatro Bölümleri tarafından hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen tarihlerde kabul edilecektir.

Müzik:
13 – 17 Ağustos 2007
Tiyatro:
06 – 13 Ağustos 2007


BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖSS PUANLARI

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin bölümlerine, 2007 – 2008 Akademik yılında öğrenim görmek üzere önkayıtla başvuracak adaylardan;

.
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Fakültelerin Müzik Hazırlık Liseleri, Konservatuvarların lise devrelerinden mezun olmuş adayların 2007 yılı ÖSS’de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL puan türlerinin herhangi birinden en az 160 puan almış olmaları gerekmektedir.

. Diğer liselerden mezun olmuş adayların 2007 yılı ÖSS’de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL puan türlerinin herhangi birinden en az 185 puan almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. 2007 ÖSS Puan Belgesi ve bir fotokopisi
2. Başvuru formu. (kayıtta fakülteden alınacak)
3. Dört adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
4. Nüfus Cüzdanı’nın aslı ve bir fotokopisi, (TC. Kimlik No. belirtir şekilde)
5. Başvuru yapılacak her bölüm (hem Müzik hem de Tiyatro Bölümlerine başvuran adaylar) için Yapı Kredi Bankası, Bilkent Şubesi 68434747 numaralı hesaba yatırılacak 30.-YTL başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont.

Posta yolu ile başvuru yapılamaz.

SINAV TAKVİMLERİ
Yetenek ve Seviye sınavları Bölüm, Sanat Dalı ve Aşamalara göre aşağıda belirtilen tarihlerde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin Orta Kampus’taki fakülte binasında (P Binası) yapılacaktır.

Müzik Bölümü

Ana Sanat Dalları

Sınav Tarihi

Saat

Stüdyo

Piyano Anasanat Dalı

20 Ağustos 2007

10:00

242

Yaylı Sazlar Anasanat Dalı

21 Ağustos 2007

10:00

242

Teori-Kompozisyon Anasanat Dalı

22 Ağustos 2007

10:00

242

Şan-Opera Anasanat Dalı

22 Ağustos 2007

13:00

242

Nefesli Sazlar Anasanat Dalı

23 Ağustos 2007

10:00

242

Klasik Gitar Anasanat Dalı

23 Ağustos 2007

14:00

242

Vurma Sazlar Anasanat Dalı

23 Ağustos 2007

16:00

242


Tiyatro Bölümü

Ana Sanat Dalları

Sınav Tarihi

Saat

Stüdyo

Oyunculuk Anasanat Dalı

1. Aşama

14, 15, 16 Ağustos 2007

10:00

1.Kat Tiyatro Salonu

2. Aşama

17, 18 Ağustos 2007

10:00

1.Kat Tiyatro Salonu

3. Aşama

21, 22, 23 Ağustos 2007

10:00

2.Kat Üst Sahne ve Hareket Salonu

4. Aşama

27, 28 Ağustos 2007

10:00

1.Kat Tiyatro Salonu

Tiyatro Rejisörlüğü Anasanat Dalı

1. ve 2. Aşama

20, 21 Ağustos 2007

10:00

1.Kat Tiyatro Salonu

3. Aşama

24 Ağustos 2007

10:00

1.Kat Tiyatro Salonu


YETENEK ve SEVİYE SINAVLARI

Müzik bölümü
2007-2008 Akademik Yılı kabul sınavları, tüm sanat dalları için tek aşamada yetenek ve seviyenin sınanacağı şekilde gerçekleştirilecektir.

Şan-Opera Sanat Dalı’na başvuran adaylardan ilgili sanat dalının lise mezuniyeti istenmez. Diğer tüm sanat dallarında adaylardan başvurulan sanat dalının lise mezuniyet düzeyi istenir. Lise mezuniyet düzeyi ilgili diplomayla belgelenebilir veya diplomaya bakılmaksızın adayın başvurduğu sınıf ve sanat dalına yeterliği seviye sınavıyla tesbit edilir. Başvurulacak sınıflar için gereken düzeyleri belirleyen repertuar örnekleri önkayıt tarihleri boyunca fakülteden alınabilir.

Tüm sanat dallarında (seviyeleri başvurdukları sanat dalı ve devreye göre değerlendirilmek üzere), adaylar öncelikle programlarını sunar. Komisyon gerekli gördüğü adaylarla yetenek sınaması gerçekleştirir.

Yetenek sınavında tüm sanat dallarına başvuran adaylara müzikal algı (kulak) sınavı uygulanabilir. Bu aşamada adaylardan melodik ve armonik olarak tekten çoğa, sesleri tüm özellikleriyle doğru algıladıklarını belli edecek şekilde söylemeleri istenir. İstenilen ritimleri tekrarlamaları beklenir. Kısa müzik örneklerini tekrarlamaları istenerek müzik hafızaları sınanır.

Başvurulan sanat dalı ve devreye göre genel müzikal formasyon (solfej, teori, müzik tarihi, armoni, form bilgisi vb.) düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur, uygulamalar yaptırılabilir.

Teori-Kompozisyon sanat dalına başvuran adaylardan kişisel kompozisyonlarını yazılı olarak komisyona sunmaları ve piyanoda seslendirmeleri istenir. Adaylar eserlerinin kayıtlarını da sunabilirler. Adaylardan verilen kısa motifleri piyanoda geliştirmeleri istenir. Komisyon gerek gördüğünde adaylarla mülakat yapabilir.

Piyano, Yaylı Sazlar, Nefesli Sazlar, Klasik Gitar ve Vurma Sazlar sanat dallarına başvuran adayların lise mezuniyet düzeyinde eserler seslendirmeleri beklenir. Başvuracak adaylara, seviyelerini belirtmek amacıyla sunacakları programları, (sanat dallarına göre) teknik etüt, polifonik eser, sonat veya konçerto, romantik ve çağdaş dönem eserleri veya eşdeğer eserlerin örneklerinden oluşturmaları önerilir.

Şan-Opera sanat dalına başvuran adaylara yetenek ve seviyelerini belirtmek amacıyla sunacakları programları, aria-antique, lied ve arya örneklerinden oluşturmaları önerilir.Tiyatro Bölümü

Tiyatro Bölümü Programları ve Sanat Dalları

 • Oyunculuk Öğretim Programı
  • Oyunculuk Anasanat Dalı
 • Rejisörlük Öğretim Programı
  • Tiyatro Rejisörlüğü Anasanat Dalı


2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı kabul sınavları, Oyunculuk Anasanat Dalına başvuran adaylarla dört, Tiyatro Rejisörlüğü Anasanat Dalına başvuran adaylarla üç aşamada gerçekleştirilecektir. Bu aşamaların sıralaması önceden ilan edilmek kaydıyla jüri tarafından değiştirilebilir. Sınavlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 1. Kat Tiyatro Salonu, 2. Kat Sahnesi ve Hareket Salonu’nda yapılacaktır. Öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dk. önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların sınava giriş günleri, toplam başvuru sayısı ve başvuru numaralarına göre belirlenecek ve adaylara ilan edilecektir.


TİYATRO REJİSÖRLÜĞÜ SANAT DALI SINAV AŞAMALARI

1. AŞAMA: Rejisörlük Sınavı. Adaydan, seçtiği bir oyunun analizini yapması ve bir sahnesini maket üzerinde yorumlaması istenir. Aday, eserin yazarı, yazarın yaşadığı dönem, diğer eserleri ile oyunun dramaturjik yapısı, ana fikri, ana çatışması, doruk noktası, türü, oyun karakterlerinin incelenmesini içeren dosyayı sınavdan önce yazılı olarak komisyona sunar. Sınavda adayla bu kavramlar üzerinde konuşulur.

2. AŞAMA: Genel Kültür ve Mesleki Formasyon Sınavı. Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur, uygulamalar yaptırılabilir.

3. AŞAMA: Oyunculuk Sınavı. Adaydan, seçtiği bir oyundan bir sahne oynaması istenir. Karakterin analizi ile ilgili sorular sorulur. Doğaçlama ve temrinler yaptırılır. Oyunun yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve oyunun dramaturjik yapısı ile ilgili sorular sorulabilir. Müzik kulağı ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması istenebilir. Farklı tiyatro okullarının kabul sınavlarında istemiş oldukları zorunlu parçalar sınav parçası olarak kabul edilmez.OYUNCULUK SANAT DALI SINAV AŞAMALARI


1. AŞAMA: Adaydan, seçtiği çağdaş ya da klasik oyunlardan bir sahne oynaması istenir. Karakterin analizi ile ilgili sorular sorulur. Adaya seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Müzik kulağı ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilebilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir. Ayrıca adaydan bir şiir okuması istenebilir. Farklı tiyatro okullarının kabul sınavlarında istemiş oldukları zorunlu parçalar sınav parçası olarak kabul edilmez.

2. AŞAMA: Adaylara genel kültür ve mesleki formasyon düzeylerini saptamaya yönelik sorular sorulur.

3. AŞAMA : Adaylar; grup içi performans, algılama, değerlenme, amaç, gözlem ve yaratıcılık düzeylerini saptamaya yönelik olarak öğretim görevlilerince uygulanacak olan atölye çalışmalarına katılırlar.

4. AŞAMA : Adaydan, seçtiği başka bir çağdaş ya da klasik eserden sahne oynaması istenir. Karakterin analizi ile ilgili sorular sorulur. Doğaçlama ve temrinler yaptırılır. Oynadığı oyunun yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri ile ilgili sorular sorulabilir. Müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritm duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması istenebilir. Farklı tiyatro okullarının kabul sınavlarında istemiş oldukları zorunlu parçalar sınav parçası olarak kabul edilmez.ERİŞİM
Adres:
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
06800 Bilkent, Ankara

E-posta: mssf@bilkent.edu.tr

Tel: (312) 290 2273 Müzik – (312) 290 1620 Tiyatro

Faks: (312) 266 4539 Müzik – (312) 266 4230 Tiyatro


CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here