21 Mart Dünya Kuklacılık Günü

http://3/21/2007> Pof. Dr. Metin AND’ ın Dünya Kuklacılık Günü Mesajı
 
Değerli sanatçılar, araştırmacılar, kukla ve Karagöz severler,
Ülkemiz zengin bir kukla ve gölge oyunu geleneğine sahip.Kukla geleneği daha eski olmasına karşın gölge oyunu Karagöz; Dünya’da Türk gölge oyunu olarak bilinmekte ve tanınmaktadır.Uzakdoğu Asya kökenli olan gölge oyunu diğer ülkelere yayılmış, yayılırken de her ülkede o ülkenin kültüründen katkılar almıştır.
 
Türkler gölge oyunuyla tanıştıktan sonra onu kendi kültür ve sanat anlayışlarına göre yorumlayıp Karagöz adıyla yeniden yaratmışlardır. Önemli bir kültür mirasımız olan Karagöz denebilir ki Osmanlı kültürünün ve toplumsal yapısının bir kesitidir. Bu kesitte çok uyumlu ve zengin bir bütüncüllük buluruz. Çeşitli sanatlar bir gösterimde bir araya gelip güzel bir mozaik oluşturur. İşitsel ve görsel değerler: Şiir, anlatı, müzik, şarkı, dans, renk ve hareket. Osmanlı kültür ve sanatının tüm ögeleri bir araya gelir: Divan şiiri, halk şiiri, tekke şiiri, divan müziği halk müziği, sanat dansı ve halk dansı, sözlü edebiyatın tüm söz oyunları: Tekerlemeler, yanıltmaçlar, bilmeceler, gerçeküstü öyküler, çene yarışması, tersinleme, abartma, lafçılık, ad oyunu, cinas oyunu ve başkaları gibi. En çok da “yutturmaca” diyebileceğimiz iki türlü söz oyunu gösterim boyunca sürüp gider. Karagöz oyununda gerek repliklerin, gerekse hareketlerin belli bir tartımla yürümesi Türkçe bilmeyenlerin bile izleyebileceği değişik bir dil oluşturur.
 
Karagöz bütüncül bir sanat olduğu gibi Karagöz sanatçısı da bütüncül ve yaratıcıdır. Sanatçı: Oyunun dramaturgu, yönetmeni, aktörü, müzikçisi, koreografıdır. Tasvirleri kendi yapıyorsa bunların tasarımını, çizimini, boyanmasını yapan bir plastik sanatçısıdır. Işıkları, ses efektlerini, görüntüleri düzenler, bütün tipleri konuşturur, değişik ses taklitlerini yapar.
 
Kukla ve Karagöz sanatımıza yeterince önem verilmediği, destek olunmadığı için ne yazık ki layık oldukları yerde bulunmamaktadır. Oysa başka ülkelerde bu sanatlara ve sanatçılara, devlet, elinden gelen desteği göstermektedir. Yaratıcılığa açık olan bu sanatlar ülkemizde sadece çocukların eğlenmek için izlediği basit gösterilere dönüşmüştür. Umarım daha çok gecikilmeden gerekli ilgi gösterilir, destek sağlanır ve bu sanatlarımız her yaştan seyircinin severek izlediği düzeye tekrar erişir.
 
Ülkemizde sayıları oldukça azalan kukla ve karagöz sanatçılarının, bu sanatlara ilgi duyanların kuklacılık gününü kutlar, bu sanatların dünyada barış ve kardeşlik ortamının doğmasına katkı sağlamasını dilerim.
Pof. Dr. Metin AND
 
—————————————————————————
 
Union Internatıonel de la Marionette – UNIMA (Uluslararası Kukla Birliği) Kukla ve Gölge Sanatını geliştirmek, sanatçılarını buluşturmak, bu sanatlar yoluyla Dünya Barışına hizmet etmek amacıyla 1929 yılında kurulan Uluslararası bir kuruluştur. Aynı zamanda UNESCO bünyesinde faaliyet gösteren kuruluş, 21 Mart gününü Dünya Kuklacılık Günü olarak ilan etmiştir. Bu gün, tüm dünyada kuklacılar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.
 
21 Mart aynı zamanda Ülkemizde ve Dünyanın birçok ülkesinde baharın gelişinin kutlandığı Nevruz günü ile çakıştığı için Kuklacılık Gününü UNIMA Türkiye Milli Merkezi olarak ülkemizde yeterince duyuramıyoruz, etkinlikler düzenleyemiyoruz.
 
Bu sene Prof Dr Metin AND’ın hazırladığı mesajla başlattığımız Dünya Kuklacılık Günü kutlamalarını önümüzdeki yıllarda çeşitli etkinliklerle kutlamayı planlıyoruz.
 
Ülkemiz adına Prof. Dr. Metin AND’ın hazırladığı Dünya Kuklacılık Günü Mesajı ekte gönderilmektedir.
 
Bildirinin duyurulması konusunda yardımlarınızı istirham eder, saygılarımı sunarım.
Dünya Kuklacılık Günü’nüz kutlu olsun.
Mevlüt ÖZHAN
UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı


CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here